Anmälan om olägenhet i bostad


En bostad ska hålla en viss standard och erbjuda skydd mot värme, drag, skadedjur och fukt. Det framgår av miljöbalken, den lag som reglerar frågor kring inomhusmiljö i bostäder.

Fastighetsägare har särskilt ansvar för att fortlöpande undersöka och åtgärda problem som kan vara risk för olägenhet för människors hälsa. Detta innebär att om du får problem med din inomhusmiljö i form av fukt och mögel, ventilation, inomhustemperatur, radon eller buller ska du i första hand vända dig till din fastighetsägare eller bostadsrättsförening, som har ansvar att utreda och åtgärda problem i din bostad. Skriv gärna ner ditt klagomål skriftligt.

Äger du din bostad kan du vända dig till ditt försäkringsbolag eller ett konsultföretag för att få råd om hur du kan gå vidare.

Den störande

Upplever du att du störs av grannen eller av en verksamhet ska du i allra första hand kontakta den som ger upphov till problemet för att säga att du som person störs av verksamheten som bedrivs eller utförs. Det är inte alltid lätt att våga ta kontakt, men det är den allra bästa och snabbaste lösningen för att övervinna problemet. Kan den störande inte sluta tvärt, kan det kanske finnas möjlighet att ändra på rutiner eller hur man utför sin verksamhet och lösa problemet så att båda är nöjda.

Fastighetsägaren

Upplever du att du har problem i lägenheten som du hyr eller som du bor i genom en bostadsrättsförening, ska du i första hand kontakta den som är fastighetsägare. Det är fastighetsägarens skyldighet att vidta åtgärder om du får problem på grund av att något inte är bra i lägenheten.

I en bostadsrättsförening är det styrelsen som får anses vara fastighetsägare med ansvar för de gemensamma utrymmena. Är problemet uppkommet i din lägenhet kan det vara ditt ansvar som medlem i bostadsrättsföreningen att avhjälpa ditt problem.

Du som villaägare har eget ansvar att bli av med eventuella problem.

Miljö- och byggenheten

Om du upplever problem bör du först kontakta den störande eller fastighetsägaren för att avhjälpa problemet. Fortsätter problemet eller lyssnar inte fastighetsägaren eller den störande anmäler du dina olägenheter till oss på miljö- och byggenheten. Anmälan görs på en särskild blankett som ligger under länkar till höger på denna sida. Miljö- och byggenheten gör en bedömning av anmälan och om den anses befogad startas en utredning. Skulle miljö- och byggenheten bedöma det som nödvändigt kommer ett krav på utredning och åtgärd att riktas mot fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen.

Om du vill läsa mer

Under länkar och dokument nedan finns mer information.

Relaterade Dokument

Skriv ut: