Park och anläggningar

Parkenheten ansvarar för kommunens parker, lekplatser och skog samt vissa fritidsanläggningar.

På parkenheten handläggs även bidrag för:

  • bidrag till enskilda vägar
  • iståndsättning av enskilda belysningsanläggningar
  • ny eller ombyggnad av enskilda avloppsanläggningar


Enhetsledare: Erika Harr
Tfn: 0960-155 73

 

Skriv ut: