Gata och park

Gatuenheten ansvarar för gator med kommunalt huvudmannaskap, allmän vägbelysning, offentlig renhållning samt vedgården.

Gatuenheten sköter ca: 61 km gata och 11 km gång och cykelväg. Dessa gator ligger inom Arvidsjaurs tätort förutom vägen upp till Vittjåkk. Gatuenheten sköter också ca 2400 gatljus runt om i hela kommunen.

Är du intresserad av att hyra vedplats så är det hit du vänder dej.

Vi som arbetar med detta på kommunen är 2,4 personer.

För mer info om gator och vägar, klicka här

Skriv ut: