Foto på entrén på nuvarande badhus
Entré på nuvarande badhus

Sim- och sporthallsprojektet

Kommunfullmäktige beslutade den 15 juni 2020 att ge i uppdrag att starta projektet med att bygga en ny sim – och sporthall i Arvidsjaurs tätort enligt förslag till mål- och vision daterad 2016-09-09 och inom den budget som kommunen har för projektet.

Vad händer just nu?

Arvidsjaurs kommuns samhällsbyggnadsförvaltning ansvarar för att driva sim- och sporthallsprojektet. Just nu pågår en upphandling för att upphandla en samarbetspartner som ska hjälpa till att ta fram nödvändiga underlag. Upphandlingen beräknas bli klar under januari. Under februari till september ska sedan förslag på utformning och placering samt en preliminär budget över projektet tas fram.

Projektet ska genomföras i en totalentreprenad i samverkansform och är tänkt att utföras i tre faser, med möjlighet att avbryta projektet när som helst under fas 1och 2.

Fas 1 utgör en utrednings, program- och kalkylfas. Utformning och placering utreds. Preliminär tidplan och en preliminär budget över projektets produktionskostnader upprättas. Dessa ska sedan fastställas av fullmäktige för att gå vidare till fas 2.

Fas 2 utgör en projekterings- och kalkylfas. Produktionstidplan upprättas och en förfinad kalkyl över projektets produktionskostnader utarbetas. Dessa ska också fastställas innan fas 3 kan påbörjas.

Fas 3 utgör en produktionsfas med bygghandlingsprojektering samt byggnation och drifttagande i enlighet med de handlingar som tas fram under fas 2.

Hur ser tidplanen ut?

När förslaget och kalkylen är klar ska ärendet upp till fullmäktige för att besluta om man ska gå vidare till nästa steg som i så fall blir att utföra projektering och en mer förfinad kalkyl.
När den delen är avklarad så beslutar sedan politikerna om man ska påbörja byggnationerna.
Om allt flyter på så kan en ny sim- och sporthall eventuellt stå färdig i början av år 2024.

Hur ska nya Sim- och sporthallen se ut?

Inga ritningar är ännu upprättade men inriktningen är att den ska innehålla:
o En 25-metersbassäng
o En mindre äventyrsdel, med även utreda alternativ utan äventyrsdel
o Höj- och sänkbar botten i simbassängen eller annan lösning för simskola och rehab
o En fullstor sporthall med läktare som kan skjutas fram vid behov.
o Ett café som är tillgängligt både från simhallen samt direkt från entrén

Vart ska den placeras?

Placeringen ska också utredas i starten men en placering i närheten av befintlig sim- och sporthall är utgångspunkten. I den enkät som genomförts om badhuset framkommer att nuvarande lokalisering är en av badhusets styrkor. Det är nära till skolorna men också centralt och bra för besöksnäringen.

 

Mer information

Vartefter projektet framskrider så kommer ny information fortöpande att presenteras på denna sida.

Skriv ut: