Fastighetsenheten

 

Kommunens fastighetsenhet förvaltar kommunens fastigheter. Det innebär bland annat städning, drift- och underhåll m.m.

Totalt förvaltar vi lokaler på ca. 70 000 m2 bestående av  skollokaler, barnomsorgslokaler, fritidsanläggningar, vård- och förvaltningslokaler.

Vi hjälper också andra förvaltningar med anpassningar och planering av lokalbehov.

 

 

Sara Persson

Fastighetschef

Telefon: 0960-155 78
Mobil: 070-521 22 46
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Henrik Sundkvist

Byggingenjör

Telefon: 15580
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Camilla Grahn

Kostchef och tf Städchef

Telefon: 0960-156 25
Mobil: 076-8126867
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

 

Skriv ut: