Fastighetsenheten

 

Kommunens fastighetsenhet tar hand om, och ansvarar för kommunens fastigheter. Vi utför städning och ser till att värme el och annat fungerar för de verksamheter som använder lokalerna. Vi utför även reparationer och och planerar underhållsåtgärder och energieffektiviseringar. Vi hjälper också verksamheterna med anpassningar och planering av lokalbehov.

Totalt tar vi hand om ca 70 000 kvadratmeret lokaler. Det är bland annat skolor, förskolor, badhus, ishall, vård- och förvaltningslokaler.

 

 

 

 

Sara Persson

Fastighetschef

Telefon: 0960-155 78
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Henrik Sundkvist

Byggingenjör fastighet / handläggare bostadsanpassning

Telefon: 0960-155 80
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Åsa Granlund

Städchef

Telefon: 0960-156 25
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Anna Lindqvist

Ekonomiassistent

Telefon: 0960-15849
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

 

Skriv ut: