Fastighetsenheten

 

Kommunens fastighetsenhet tar hand om, och ansvarar för kommunens fastigheter. Vi utför städning och ser till att värme el och annat fungerar för de verksamheter som använder lokalerna. Vi utför även reparationer och och planerar underhållsåtgärder och energieffektiviseringar. Vi hjälper också verksamheterna med anpassningar och planering av lokalbehov.

Totalt tar vi hand om ca 70 000 kvadratmeret lokaler. Det är bland annat skolor, förskolor, badhus, ishall, vård- och förvaltningslokaler.

 

 

 

 

Sara Persson

Fastighetschef

Telefon: 0960-155 78
Mobil: 070-521 22 46
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Henrik Sundkvist

Byggingenjör fastighet / handläggare bostadsanpassning

Telefon: 0960-15580
Mobil: 073-043 81 15
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Åsa Granlund

Städchef

Telefon: 0960-156 25
Mobil: 073-031 80 88
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

Anna Lindqvist

Ekonomiassistent, handläggare hyra av parkeringsplats

Telefon: 0960-15849
E-post: fornamn.efternamn@arvidsjaur.se

 

Skriv ut: