Barn och utbildning

Barn och utbildningsnämnden ansvarar för förskoleverksamhet, grundskola och gymnasium.

Alla barn i Arvidsjaur ska få en god omsorg och utbildning som främjar kreativitet. Undervisningen ska syfta till att fostra och stödja barn och ungdomars utveckling.

Arbetet inom skola och förskola skall vila på demokratins grund. All verksamhet ska utföras i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar med aktning och respekt för varje människas egenvärde.

Skolan skall aktivt förmedla och förankra de etiska värden som vårt samhälle vilar på; människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta.

Undervisningen skall vara grunden för ett livslångt lärande och utgå från barnens behov och förutsättningar. Barnen skall tidigt stimuleras och motiveras till eftergymnasiala studier för att Arvidsjaur som kommun skall kunna utvecklas. 

Skriv ut: