Anders och Hulda fick bygga strandnära

2016-02-09 11:30


Hulda och Anders framför deras nybyggda hus, med "dubbelsidigt" strandläge, på Udden i Fjällbonäs. Foto Kent Norberg.


Genom förändringar i strandskyddsbestämmelserna har möjligheter skapats till byggande i strandnära lägen. Syftet är att stödja utvecklingen av landsbygden:
-Vi är glada över att ha fått uppföra ett nytt hus här vid vattnet på Udden i Fjällbonäs, säger Anders Berggren och Hulda Clausén.  

 

Det tog dock ett par år av nya ansökningar - innan de "lättade" reglerna kom i fjol. Syftet med förändringarna i strandskyddsbestämmelserna är att stödja utvecklingen av landsbygden. Ett krav som ställs i bestämmelserna är att kommunen i sin översiktsplan ska peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, så kallade LIS-områden.

I den plan som antagits av Arvidsjaurs kommunfullmäktige har 63 sådana områden lagts ut för permanent- och fritidshusbebyggelse samt verksamheter. Syftet är att skapa möjligheter för ett ökat antal boende i kommunen samt utveckling av turismen och därmed också ett långsiktigt, socialt hållbart samhälle


Besiktning av det nybyggda huset: Tomas Danell, Sweco, Ove Eklund, kontrollansvarig, Anders och Hulda samt Daniel Risberg, bygglovsansvarig Arvidsjaurs kommun. Foto Kent Norberg.


20150910 blev ett bra datum för familjen att minnas. Då damp det positiva bygglovet ner i brevlådan.
 Inte långt därefter drog husbyggnationerna igång och denna dag, 2016-02-09, är huset klart för besikning:
-Det känns jättekul och spännande! Som vi längtat att få flytta in med våra två barn; Mimmi och Penny, säger Hulda och visar den fantastiska vyn ut mot vattendragen. 

Den nybyggda villan står nämligen mittemellan "Nord- och Sydsjön":
-Det är 60 meter mellan strandremsorna, säger Anders och berättar vidare att när de bodde/studerade i Umeå stod det tidigt klart att Hulda ville flytta hem till Fjällbonäs.

Så blev det:
-Jag är ju från Deppis, så steget till Fjällbonäs var väl inte så förfärligt långt, skrattar Anders. 
 Daniel Risberg, bygglovsinspektör Arvidsjaurs kommun delger lite statistik:

 Hur ofta byggs det nya hus i vår kommun?

 -Senaste åren har det byggts cirka tre permanenta hus/år. Men då handlar det om  hus som brunnit ner och ersatts med nya hus.  

 

 Hur ofta har det byggts strandnära i vår kommun?
 -Inte alls, då det inte varit möjligt tidigare. De hus som byggdes förut var när man  har rivit en byggnad och ersatt med en ny. Då fanns det skäl att lämna dispens från strandskyddet. Någon ny exploatering existerade inte.


 

Britta Lundgren.

Britta Lundgren, planingenjör vid Arvidsjaurs kommuns tekniska avdelning:
-Ska vi vara en attraktiv bostadsort är det en viktig förutsättning att vi även kan erbjuda bostadstomter i attraktiva lägen. Det i sin tur underlättar nyrekrytering av personal till kommunen och våra företag.

Översikts- och tillväxtplanen avser även underlätta för befintliga företag att utveckla sin verksamhet, men även att få nya företag att etablera sig inom kommunen:
-Detta gäller framförallt företag som är beroende av vattennära lägen. Exempelvis, camping, fisketurism, friluftsliv, pensionat med flera.

Enligt Britta driver kommunen också aktivt frågan om att få fler fritidshus till kommunen:
-Det bidrar till en ökning av konsumtionen av varor och tjänster och i förlängningen även högre servicegrad även för fast boende i kommunen.

  • I de fall ett ärende gäller ett område som inte är utpekat i översikts- och tillväxtplanen och avser etablering av näringsverksamheter eller bostadsbebyggelse i anslutning till befintlig bebyggelse eller i anslutning till utpekade LIS-områden avser kommunen pröva området utifrån de generella riktlinjerna som anges i planen.Skriv ut: