"Jag tror det här kommer att ge något"

2016-01-07 10:46Ann Engberg, näringslivsutvecklare Arvidsjaurs kommun, samt kollegor besökte nyligen Moskosel för att diskutera framtidsfrågor. Foto Anna Gustafsson.


Under en onsdagskväll i december besökte representanter för Arvidsjaurs näringslivsavdelning Moskosel, för att träffa näringslivet och andra intresserade - inom ramen för projektet North Business Arena.


www.northbusinessarena.se

Mötet var välbesökt och diskussionerna gick stundtals höga, när frågor kring framtidens möjligheter och utmaningar dryftades.

Byns vision för år 2020 och framgent, var ett av kvällens teman. Visionen är visserligen inte fastställd. Men klart är att det finns ett stort behov av en mötesplats samt lokaler för företagande.

-Vi enades om att det sociala är väldigt viktigt för gemenskapen. Något som i sin tur ärt en bra grogrund för framtidsarbetet, säger Ann Engberg, näringslivsenheten.

Ann berättar vidare att alla på mötet vill återuppta roliga gemensamma aktiviteter:
-Vi från kommunen fick löften om att få en inbjudan när det vankas trevligheter. Det mottogs tacksamt!


Framtidsfrågor diskuterades under mötet i Moskosel.


Under en snabbinventering av vad som är det bästa med Moskosel och vad som finns att utveckla i byn blev listan lång:

  • naturen med alla råvaror
  • närheten till Piteälven
  • Trollforsen och Storholmen
  • Europaväg 45
  • föreningsliv
  • människorna och tryggheten 

 

Just det sociala är beståndsdelar som nämndes flera gånger under mötet i Moskosel:
-Trygghet blir allt viktigare för var människor väljer att leva, bo och verka. Förmodligen är det därför som byn haft inflyttning de senaste åren.

Mötet konstaterade att ur ett näringslivsperspektiv är det också jätteviktigt med den bredbandsfiber som byn har sedan ett antal år tillbaka. Utan rätt infrastruktur är företagande extra svårt men där står sig Moskosel riktigt bra.

På frågan vilka goda exempel som finns på lyckad företagsamhet och utveckling blev svaren också många. Det finns flera framgångsrika företag i byn redan och gott om byar i närheten att hämta inspiration av; Glommersträsk, Slagnäs, Auktsjaur, Kåbdalis och Pjesker var bara en del av de som nämndes.


Anna Gustafsson, Redok AB och Ann Engberg, näringslivsutvecklare. 

Vad gäller företagande i glesbygd framfördes att det nog skulle vara bra att tänka annorlunda och hitta på nått nytt. Det är kanske inte bara hos de traditionella näringarna som det finns potential till utveckling, tillväxt och arbetstillfällen.

-Nästa steg blir enskilda möten med de företag som fanns representerade under kvällen, och andra företag som är intresserade, summerar Ann Engberg.


Möte i Moskosel.

Vidare vill deltagarna söka samverkan med kommunen för att kunna arrangera ett möte för att under trevliga former samla byborna, för att med samlade krafter göra en plan för sin egen utveckling.

-Alla är överens om att det är Moskosel själv som kan göra verkstad av alla inspel.

En av de spontana kommentarerna i slutet på mötet var: "Jag tror det här kommer att ge nått!"


Skriv ut: