Samarbetet med Mwanga fortsätter...

2015-09-07 15:16

Elisante berättade om Lärcentrat i Mwanga som han förestår, och som betytt mycket för utbildning och utveckling i distriktet. Foto Kent Norberg.
Elisante Mwanga (jo, han heter som byn) berättade om Lärcentrat i Mwanga, som han förestår, och som betytt mycket för utbildning och utveckling i distriktet. Foto Kent Norberg

 

En delegation från Mwanga, Tanzania, befinner sig i Norrbotten/Arvidsjaur för att utbyta kunskaper inom service, produktion och återvinning. 


Sedan flera år har Arvidsjaurs kommun deltagit i ICLD:s program om kommunalt partnerskap, med Mwanga. Första projektet "Local Growht and energy" startade 2009 och sedan dess har flera lyckade samarbetsprojekt genomförts.

Bland annat har ett tidigare outnyttjat energigräs funnits i Mwanga, av GME/Glommersträsk, som även varit med att bygga utrustning, och undervisat, hur lokalbefolkningen ska packa "gräset" till briketter. Syftet är att undvika erosion, på grund av fortsatt skövling av de fåtal träd som fortfarande finns kvar.


Mwanga Learning Centre, invigdes 2013.

Utöver det har exempelvis ett Learningcenter (Lärcentra) skapats inom samarbetsprojektet, med Arvidsjaurs kommun:
-Vi bedriver nu en rad verksamheter i lärcentret, som blivit en samlingsplats för utveckling, berättade Elisante Mwanga.

Andra projekt som genomförts och pågår är exempelvis; Keep Mwanga Cleen, Rehabilitering, Service and Production...


Delegationen från Mwanga i Tanzania består av: Ekonom, näringslivsutvecklare, skogvaktare, miljöchef, ingenjör, turist- och lärcentraansvarig.

Delegationen består av representanter för: "Service och produktion" och "Keep Mwanga cleen". Projektledaren, Lars-Erik Hällerstrand, berättade, bland annat, att vi i Sverige, mer och mer, börjar få upp ögonen för lokalproducerat:
-Speciellt den yngre generationen handlar allt oftare ekologiskt och närproducerat, än importerat.

Att initiera mer förädling av alla grödor i Mwanga var en av de frågor som lyftes vid mötet i Arvidsjaur, på måndagsförmiddagen.


Projektledaren, Lars-Erik Hällerstrand, hälsade delegationen välkommen, och berättade om Arvidsjaurs kommun i synnerhet och Sverige i allmänhet. Foto Kent Norberg. 

Även vikten av marknadsförning, genom att kontinuerligt lyfta fram nyheter och det goda, i en kommun underströks av Lars-Erik:
-I Arvidsjaurs kommun försökert vi jobba med att berätta om företagen och skapa positiva nyheter, både på kommunens hemsida och Facebook. Det är en viktig del i marknadsföringen, och för att skapa ett bra varumärke för sin hembygd, tipsade Lars-Erik.


Skriv ut: