Arvidsjaur bra exempel enligt Boverket

2015-09-18 13:31Britta Lundgren, planingenjör Arvidsjaurs kommun, har intervjuats av Boverket. Foto Kent Norberg.


Arvidsjaur är en av de kommuner som "...på inspirerande sätt har utvecklat metoder och verktyg i arbetet för en hållbar utveckling genom översiktsplaneringen".
 

Det skriver Boverket i en artikel på deras hemsida, där de lyfter fram bra kommunexempel på hållbar utveckling i översiktsplaneringen.

Materialet bygger framför allt på intervjuer med de kommunala tjänstemän som har varit involverade i arbetet inom respektive kommun. Tanken är att exemplen ska fungera som inspiration till att vidareutveckla kommunernas arbete med hållbar utveckling utifrån respektive kommuns förutsättningar.

Läs Boverkets hela artikel på deras egen hemsida.


Skriv ut: