"En investering för regionen"

2015-10-01 16:16Stina Johansson, näringslivschef, hälsar välkomna till det första "Branschrådet". Deltog gjorde representanter från näringsliv och kommun. Foto Kent Norberg.


"Destination Capacity Building in Swedish Lapland". Så heter ett 2,5-årigt besöksnäringsprojekt, som omsluter 16 kommuner:
-En investering i regionen för ökad export, som skapar fler valutaintäkter, säger Peter Manner, destinationsstrateg.

  

Det handlar kortfattat om att jobba med aktiva åtgärder som marknadsföring och gemensamt uppträdande för att skapa ett varumärke. Destinations- och affärsutveckling ingår också i målen för projektet:
-Vi ska även bli mer tematiska och satsa på nischade verksamheter som exempelvis; fiske och vandring, säger Peter Manner, destinationsstrateg. 


Stina Johansson pratade om varumärket Arvidsjaur...

Projektets namn syftar till att öka antalet tillgängliga bäddar för besökare i regionen, genom fler utländska besökare.

I branschrådets diskuterades exempelvis önskemål om att skapa en webbportal med information om vilka företag inom besöknsnäringen som finns i Arvidsjaurs kommun. För att lättare kunna nyttja varandras tjänster.


Deltagare i det nybildade "branschrådet" i Arvidsjaurs kommun.

Torsdagens möte var samtidigt en kick off för det nybildade branschrådet - ett beslutande organ för besöksnäringen i Arvidsjaurs kommun, där det är majoritetsbeslut som gäller.

En av punkterna som behandlades på mötet var ett förslag till att utarbeta en gemensam strategi för destinationen Arvidsjaur:
-Projektet är ett verktyg, inte ett mål, betonar Peter. 


Åsikterna om att anlita en yttre konsult, för att komma igång med destinationsarbetet, gick isär. Men Maja Gustafsson, hotellchef för Clarion Collection Hotell Arvidsjaur, ansåg att "...om vi ska anlita en konsult är det otroligt viktigt att det är en erkänt duktig person!" Foto Kent Norberg.

Fakta: Förutom Arvidsjaurs kommun är det är EU, genom Tillväxtverket, som är med och finansierar projektet.

 

 


Skriv ut: