Allmänheten varnas - utökat provområde Vidsel

2015-10-01 14:39


Provningsverksamhet

Försvarets Materielverks (FMV) ordinarie provområde är ett permanent riskområde/militärt skyddsobjekt dit obehöriga aldrig äger tillträde.

FMV har även rätt att tillfälligt utöka sitt ordinarie provområde inom vissa ramar. Även det utökade området blir vid dessa tillfällen riskområde/militärt skyddsobjekt enligt skyddslagen (2010:305) 5§2 med samma tillträdesförbud som det ordinarie provområdet. En sådan utökning kommer nu att ske.

Avlysning av området kommer att ske följande dagar och tider:

• Från 2015-10-19 kl. 08:00 till och med 2015-10-23 kl. 18:00
• Från 2015-10-26 kl. 08:00 till och med 2015-10-30 kl. 18:00

Under ovanstående tid äger ej obehöriga tillträde till området enligt karta nedan.
OBS! Kungsleden är öppen.

Öppna varningen som en wordfil

Upplysningar
Så snart provningsverksamheten är genomförd kommer det tillfälligt utökade provområdet att upphöra varpå allmänheten återigen äger tillträde. På följande telefonnummer finns information om tillträde är tillåtet eller ej: 070-206 08 39

För eventuella övriga frågor hänvisas till telefonnummer: 072-515 17 31
FMV ber om överseende med eventuella olägenheter detta kan medföra


Skriv ut: