Kostnadsfri utbildning

2015-11-12 09:54Vill du få tillgång till kostnadsfri utbildning för dig och dina anställda? Då är du välkommen att anmäla dig till Lärande Attraktiva Näringar, ett kompetens-utvecklingsprojekt som drivs av Akademi Norr i tretton norrlandskommuner. Målet är att motverka bristyrken och trygga individers ställning på arbets-marknaden.

Så här går det till:

 Deltagande företag beskriver sina utbildningsbehov i en enkel enkät.
 Utbildningsbehoven sammanställs och prioriteras.
 Utbildningar upphandlas och erbjuds till deltagande företag kostnadsfritt.

Ges utbildningen på annan ort så utgår reseersättning. Löneersättning utgår inte.

Akademi Norr kommer att erbjuda utbildningar under 2016 och 2017. Vi kan inte garantera att du får alla dina önskade kompetensbehov tillfredsställda, men vi ska göra vårt bästa för att du ska bli nöjd.

Har du frågor? Kontakta projektledare Martin Bergvall via mobil 070-600 33 32 eller mejl martin.bergvall@akademinorr.se.

Är du redo att delta? Fyll i enkäten som du hittar via följande länk:
https://sv.surveymonkey.com/r/LAN_2015 Antalet platser är begränsat, så tveka inte. Enkäten stängs när platserna är slut.

Vänligen, Martin Bergvall


Skriv ut: