Kriminalvårdens Nationella Transportenhet

2015-03-16 11:01

Kriminalvården i Arvidsjaur.
Kriminalvårdens Nationella Transportenhets planeringskontor finns i Arvidsjaur, och innefattar både in- och utrikesverksamhet. Björn Wallmon är tillförordnad utrikeschef och Johan Roth, tillförordnad inrikeschef. Foto Kent Norberg.
 

Kriminalvårdens Nationella Transportenhets planeringskontor finns i Arvidsjaur, sedan 2008:
-Vi planerar och utför totalt 45 000 transporter varje år, säger Johan Roth, t.f platschef Inrikes.

 

Av dem är cirka 4 500 utrikestransporter.

Inrikestransporterna rör sig huvudsakligen om fjärrtransporter för Kriminalvården:
-Det innebär oftast förflyttning av intagna mellan olika anstalter och häkten, säger Johan.

Planeringskontoret i Arvidsjaur hjälper även till att förflytta personer som är omhändertagna enligt socialtjänstlagarna. Exempelvis LVU (Lagen om vård av unga) och LVM (Lagen om vård av missbrukare):
-Ungdomstransporterna, mellan polis och behandlingshem, har ökat mest sista tiden.


Kriminalvårdens dåvarande (2004-2011) generaldirektör Lars Nylén invigde transportkontoret i Arvidsjaur, på ett litet eljest sätt... Nämligen genom att kasta swopp på ett renhorn. Arkivfoto Kent Norberg.

Vid planeringskontoret för inrikes transporter finns i dagsläget 10 planerare, 1 säkerhetssamordnare, 1 administratör och 1 kriminalvårdsinspektör anställda.

Utrikeskontoret förfogar över 14 anställda:
-En fördubbling sedan starten 2008, konstaterar platschefen Björn Wallmon, och berättar att deras transporter går till 120 länder.
-Oftast med flyg. Såväl reguljära som egna chartrade flygplan.


Tidigare chefer... Genraldirektör Lars Nylén och planeringskontorets tidigare chef Mats Åhman. Arkivfoto Kent Norberg. 

De flesta utrikestransporterna rör sig om migrationsärenden. "Kontoret" hjälper polisen och Migrationsverket att avvisa människor som inte fått asyl beviljad i Sverige. En femtedel av transporterna utgörs av kriminalvårdsklienter. Exempelvis, utvisning av utländska medborgare som begått allvarliga brott samt de som ska avtjäna straff i annat land.

Även efterlysta av Interpol hanteras av NTE:s planeringskontor Utrikesavdelning:
-Vi planerar transporterna och är arbetsledare för medföljande personal.
Björn säger vidare att det finns omkring 100 eskortörer i landet att tillgå.:
-De är civila, och vid en lugn resa märker övriga resenärer inget av transporten.

Johan och Björn trivs båda bra med sina arbetsuppgifter:
-Det är väldigt inspirerande och engagerande arbete. Ingen dag är den andra lik, säger Johan.
-Dagarna går snabbt eftersom det hela tiden finns mycket att tänka på som planerare. Ingen slentrian här inte, säger Björn.


Förutom att ett nytt transportplaneringssystem är under införande, genomgår hela verksamheten en översyn. Uttalad önskan är att flytta in hela den nationella verksamheten i en enhet:
-Vår förhoppning är att ledningsfunktionen utökas här i Arvidsjaur, säger Johan Roth.


Näringslivschef Stina Johansson och kommunalråd Lotta Åman, gjorde nyligen ett besök vid NTE:s planeringskontor i Arvidsjaur.   


Fakta om Nationella Transportenheten:
• Stab i Norrköping.
• 400 anställda
• Planeringsavdelningen inom Kriminalvårdens Nationella Transportenhet (NTE) finns i Arvidsjaur och innefattar både in- och utrikesverksamhet
• Transportförarna är placerade på 21 olika lokalkontor över hela Sverige (från Luleå ner till Malmö).
• Transporter utförs åt Kriminalvården, Polisen, Migrationsverket, Statens Institutionsstyrelse (SIS) och sociala myndigheter.
• Planeringskontoret i Arvidsjaur invigdes i maj 2008 och har sedan dess haft en väldigt låg personalomsättning.


Skriv ut: