Omsorgsprogrammet och Vinterenheten övade trauma med Umeå universitet

2015-05-21 16:43


Den här "skadade" kvinnan hade väldiga smärtor i sina ben, som blivit klämda i gruvraset. Foto Kent Norberg.

 

Under veckan har Sandbackaskolans vård- och omsorgsprogram genomfört traumaövning tillsammans med Internationella Kris- och katastrofhanteringsprogrammet från Umeå Universitet:
-Aj, aj, aj..! järmar sig de skadade som väntar på vidare transport till sjukvårdsplatsen. 

 

Dagens scenario är en gruvolycka i Centralafrikanska republiken. En av gångarna har rasat och ett trettiotal människor (figuranter från Sandbackaskolan) ligger fastklämda i rasmassorna. Goda råd är dyra. Inte minst tiden är en viktig faktor att brottas med.


Skadade från gruvolyckan bärs fram till en uppsamlingsplats. Därefter görs en prioriteringsordning beroende på skada, i väntan på upphämtning av bandvagn. Foto Kent Norberg.

Universitetseleverna ställs inför ett logistiskt problem i och med att olyckan inträffat på en oländig plats, dit ambulansbilen inte kan ta sig... Därför har militär assistans i form av bandvagn tillkallats.


Tony Gustafsson, FMVE, har just kört fram med bandvagn och nu ska fler skadade transporteras, genom den oländiga terrängen, till väntande ambulans.

Eleverna från Internationella Kris- och katastrofhanteringsprogrammet har att bära fram de skadade från olycksplatsen, till en upplastningsplats, och göra prioriteringsordningar baserat på skadornas omfattning.


Elever från Sandbackaskolans omsorgsprogram agerade skadade vid den fingerade gruvolyckan.

Därefter väntar transport i bandvagn fram till uppsamlingsplats, där möter upp sjukvårdsbil tar vid:
-Det är tempo som gäller! Under tiden fram till sjukvårdstältet försöker vi vårda i bilen, säger en uppenbart stressad Filip Hörberg, vars uppdrag är att sköta sambandet mellan bandvagnsförare, sjukvårdspersonal på olycksplatsen och i sjukvårdstältet samt inte minst skjutsa skadade till sjukvårdstältet. 


Internationella Kris- och katastrofhanteringsprogrammet från Umeå Universitet har under nio års tid samarbetat med omsorgsprogrammet på Sandbackaskolan och FVME, för att få figuranter och bra övningsscenarion inom katastrofmedicin.Det är högt tempo som gäller för chauffören Filip Hörberg....


-Tidigare har vi övat bland annat olika former av gisslansituationer samt pandemier och i går drabbades eleverna av ett explosionsscenario, berättar säger officeren Tony Gustafsson, FMVE (Försvarsmaktens Vinterenhet i Arvidsjaur) innan det är dags för en ny bandvagnstransport med samtidigt övning av den prehospitabla biten, under färden, genom skogen - fram till den väntande ambulansen.


Framme vid den tillfälliga sjukvårdsplatsen, får de skadade vård av läkarpersonal.

 Skriv ut: