Framtidsvecka 18-24 maj

2015-05-18 14:58


Besök Medborgarhuset under Framtidsveckan, då det arrangeras en rad utställningar, föreläsningar och annat intressant på temat "Ett ekologiskt hållbart Norrbotten". 

 

Framtidsveckan, för ett ekologiskt hållbart Norrbotten, startade i dag måndag, 18:e maj och pågår till och med söndag.Syftet med Framtidsveckan är att samla så många aktörer som möjligt i omställningsarbetet för en hållbar framtid i länet. Det sker genom att bygga ett nätverk där alla känner att de är välkomna att arbeta för omställningen på sitt sätt.

Målet i närtid är att genomföra en Framtidsvecka med publika arrangemang och därigenom utveckla en modell för samarbete mellan nätverk, föreningar, grupper, privatpersoner, församlingar, företag, kommunala bolag, skola samt kommunal organisationer.

Det långsiktiga målet är att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle när det gäller miljö, energi, hälsa och ekonomi,

I Arvidsjaur, arrangeras en rad olika aktiviteter, föreläsningar och utstlällningar under Framtidsveckan. Varje dag finns det något intressant att se eller lyssna på, i Medborgarhuset.

Öppna en pdf-fil med alla arrangemangen!


Skriv ut: