Arvidsjaurspolitiker träffade Försvarsmakten

2015-06-23 13:27


 

Chefen för Norrbottens Regemente, Mikael Frisell träffade Arvidsjaurs kommunalråd Lotta Åman och höll även föredrag för hela kommunfullmäktige. Foto Kent Norberg.
Chefen för Norrbottens Regemente, Mikael Frisell träffade Arvidsjaurs kommunalråd Lotta Åman och höll även föredrag för hela kommunfullmäktige. Foto Kent Norberg.


Han har tidigare varit militärstrategisk rådgivare för ÖB. Nu är överste Mikael Frisell chef för Norrbottens regemente och Militär Region Nord. På tisdagen träffade han Arvidsjaurs kommunfullmäktige för att berätta om verksamheterna, och även ge en aktuell rapport av omvärldsutvecklingen...

 

Det var ingen positiv rapport av omvärldsutvecklingen som redovisades:
-Utvecklingen i vårt närområde går i fel riktning.

Rysslands intresse av Ukraina är känt. Nu bygger de också infrastruktur i Arktis. De utvecklar aktivt sina polarområden samt Nordostpassagen, som är på väg att bli det bästa alternativet till vanliga sjövägar mellan Europa och Asien:
-Där bygger Ryssland en bas, och säger öppet att de ska försvara det de anser vara deras nationella intressen, sa Mikael Frisell.
 
Isen i Arktis smälter fort, snart finns en ny öppen farled...
-Jag tror att Sverige måste analysera utvecklingen i Arktis och se vad utvecklingen betyder för våra nationella intressen.

Frisell berättade även om mycket stora förändringar i Östersjöområdet:
-Ryskt militärt uppträdande är allt mer utmanande och aggressivt. Risken för incidenter har ökat. Vad blir effekten om exempelvis ett ryskt flygplan går i marken av misstag?

Grundutbildningen förlängs till 11 månader...
GMU (Militär grundutbildning) förlängs från tre, till elva månader i den nya försvarspolitiska inriktningen för åren 2016–2020. 


Underättelseverksamheten har ökat, vilket medför att samhället måste vara mer medvetna om att denna verksamhet pågår. Frisells slutsats blir att omvärldsutvecklingen går i fel riktning och är "försämrad och bekymmersam":
-Var detta slutar vet vi inte. Det viktiga är att följa omvärdsutvecklingen noggrant.

Som en följd av utvecklingen har Försvarsmakten utlovats 10,2 miljarder till en upprustning. Det är dock bara hälften av vad ÖB begärt...
-Det är dock ett trendbrott att Försvarsmakten får mer pengar. Nu ska vi göra det bästa av situationen.

I försvarsbeslutet framgår att regeringen vill stärka den svenska försvarsförmågan och öka den operativa förmågan i krigsförbanden från och med 2016 till och med 2020. Målet för det militära försvaret ska vara att enskilt och tillsammans med andra, inom och utom landet, försvara Sverige och främja landets säkerhet.

Detta ska ske genom att:

  • hävda Sveriges suveränitet, värna suveräna rättigheter och nationella intressen
  • förebygga och hantera konflikter och krig
  • skydda Sveriges handlingsfrihet vid politisk, militär eller annan påtryckning och om det krävs försvara Sverige mot incidenter och väpnat angrepp
  • skydda samhället

Ett led i det hela är att den militära grundutbildningen utökas från tre till elva månader i och med den nya organisationen. Även repetitionsutbildningar införs med start till hösten.



Teddy Larsson, chef för Arméns Jägarbataljon, Arvidsjaur. Foto Kent Norberg.


Arméns Jägarbataljon, finns i Arvidsjaur, och är Försvarsmaktens främsta förband för strid på djupet av motståndarens gruppering. Men man saknar fortfarande en återgång som det var tidigare när det gick att "mönstra" i närområdet:
-Ska vi kunna rekrytera lokala förmågor, som hellre ser en framtid i vår region, måste vi kunna få öppna ett prövningskontor här, sa Teddy Larsson bataljonschef.

Frågan lyftes tidigare i vår av Arvidsjaurs kommunalråd Lotta Åman, i samband med Försvarsdagarna i Skövde.

 



Skriv ut: