Nationell samordnare för barn och unga

2015-12-02 09:53Regeringens nationella samordnare för barn och unga; Cecilia Grefve, besökte under torsdagen Arvidsjaur för att träffa politiker, verksamhetschefer och fakckförbund. Foto Kent Norberg.


Torsdag hade Arvidsjaurs kommun besök av regeringens samordnare för barn och unga:
– Målet är att diskutera hur det ser ut i kommunen när det gäller socialtjänstens arbete mot barn och unga, sa regeringens samordnare Cecilia Grefve. 


Cecilia fick tidigare under 2015 regeringens uppdrag att undersöka, och göra en lägesbeskrivning, av hur det står till med socialtjänstens arbete gentemot barn och unga. Delaktigheten är bred medsamarbete mot fackförbund, SKL och myndigheter. För att bredda arbetet ytterligare ville man lyfta in kommunerna i samarbetet.

I Sverige finns totalt 290 kommuner, 50 av dem valdes ut. Arvidsjaur är en av dessa kommuner:
-Vi har valt ut kommuner utifrån storlek och grafisk indelning. Men jag vill påpeka att det handlar inte om någon kontroll. Däremot är vi tacksamma för ert positiva samarbete, som ska leda fram till en handlingsplan för att lösa eventuella problem.

I arbetet tas med de förändrade förutsättningar som den rådenade flyktingsituationen innebär. Regeringens samordnare genomför regelbundna återkopplingar till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Hittills har två lägesrapporter lämnats in. Det visar att behoven är många ute i landets kommuner...

Behov finns (bland annat) av att:
... öka barn, ungas och vårdnadshavarnas delaktighet
... ha en helhetssyn 
... göra en förändrad utbildning
... få en översyn av lagstiftning 
... lösa upphandlingsproblematik
... minska personalomsättningen
... införa effektstudier
... skapa förebyggande arbete

-Vi möter ett enormt engagemang och vilja till förändring ute bland kommunerna. Men även en rädsla för att göra fel. Därför är det vår uppgift att belysa kommunernas förutsättningar för att ge stöd och skydd, sa Petra Rinmar, ämneskunnig inom Socialdepartementet.


Cecilia Grefve lyssnade till skolchef Annette Ryléns åsikter om "storstadsperspektiv" på gymnasieutbildning i glesbygd. Foto Kent Norberg.

-Tyvärr är det oftast storstadsperspektiv när det handlar om att skapa utbildningsförutsättningar i mindre kommuner som vår, sa skolchef Annette Rylén och tog det tidigare samarbetet med grannkommunerna; Arjeplog, Malå och Sorsele som exempel:
-Det fungerade jättebra och skapade förutästtningar för vår gymnasieksola. Men det var inte lagligt och vi tvingades avbryta samarbetet.

Cecilia Grefve lyssnade, noterade och lovade ta med sig problematiken. Men innan regeringens samordnare återvände till Stockholm, upprättades en handlingsplan tillsammans med representanterna från Arvidsjaurs kommun.
Alla utvalda kommuner får sedan ett återbesök nästa år. Utifrån resultaten av dessa kommer det under 2017, att lämnas en slutrapport till regeringen.

-Jag tycker det här är bra och ser det som en viktig markering, att stödet till barn och unga är ett prioriterat område. Det stämmer dessutom väl in med socialnämndens mål under innevarande mandatperiod, säger Ann-Sofi Levander, socialchef i Arvidsjaurs kommun.


Skriv ut: