Försvarskonferens 2015

2015-04-22 09:55Paneldebatt vid Försvarskonferens 2015 i Skövde. Arvidsjaurs kommunalråd Lotta Åman, berättade om vikten av ett samverkansforum: "I Norrbotten har vi bildat: Regionalt Samverkansforum, som ger oss förbandskommuner ett utmärkt forum för att lyfta viktiga frågor tillsammans med militär och näringsliv". Foto Kent Norberg.

 

Med den färska försvarsuppgörelsen, att stärka svenska försvarsförmågan i den kommande försvarsinriktningspropostionen med ytterligare 10,2 miljarder kronor, i ryggen, kunde inte årets Försvarskonferens 2015, i Skövde, hamnat mer rätt i tiden...

 

Kommunalrådet Lotta Åman, representerade försvarskommunen Arvidsjaur och var inte rädd för att ta till orda... Hon riktade sig direkt till såväl försvarsminister, Peter Hultqvist som ordföranden i Försvarsutskottet, Allan Widman, och tryckte på personalförsörningsdilemmat:
-Jägarbataljonen i Arvidsjaur har inga som helst problem att rekrytera. Det är väldigt populärt. Men det måste få finnas bättre praktisk möjlighet även för norra landsdelen att rekrytera lokalt! 


Kommunalrådet Lotta Åman, representerade försvarskommunen Arvidsjaur, i Skövde. Hon berättade om det goda samarbetet inom "Regionalt Samverkansforum i Norrbotten" med representanter från näringsliv, kommun och militär. Även Jägarbataljonen med Bergslputonen samt FM:s Vinterenhets nationella- och internationella kurser, vilka genererar över 10 000 gästnätter till kommunen, fick en dragning. För många var det både häpnadsväckande och intressanta nyheter. Foto Kent Norberg.


I dag måste en Kirunabo eller Arvidsjaursbo åka ända ner till Stockholm för att göra antagningsprövning till våra närmaste förband:
-Det kan inte vara rimligt! För det är utan tvekan generellt lättare att behålla personal som rekryterats lokalt, och är vana med de livsbetingelser som råder i regionen. Enligt uppgifter finns det utrustning i Luleå som skulle kunna återtas i bruk. Alternativt ser vi en ambulerande antagningsprövning, som når även norr om Dalälven... 

Försvarskonferensen (20-21 april) genomfördes för tredje året i rad. Syftet är att vara en kreativ mötesplats för hela Sveriges försvar i samverkan med det civila. Försvarsminister, Peter Hultqvist (s) inledde konferensen med att svara på frågor om rådande säkerhetspolitiskt läge och redogöra för vilka satsningar som står inför dörren:
-Överenskommelsen om att rusta upp försvaret med 10,2 miljarder över fem år, är en viktig signal utåt om att vi tar ansvar för den del av världen vi bor i...

Peter Hultqvist
Försvarsminister Peter Hultqvist (s) berättade om hur glad han är över en "bred försvarsuppgörelse" samt arbetet med att finkamma alla verksamheter för att skaka loss 10,2 miljarder till försvarsupprustningen. Foto Kent Norberg.

Det handlar generellt om att tona ner den internationella verksamheten, istället satsa nationellt och öka den operativa förmågan: Fler övningar, bättre basutrustningar, utökning av förbandsvolymer, förstärka underrättelseverksamheten, inköp av ny radioutrustning, fler stridsfordon, investeringar för flyg och ubåtsförsvar och inte minst ska cyberförförmågan uppgraderas från försvar till operativ förmåga.

-Det är en enorm utmaning vi står inför och allt finns i en utredning, som ska bli så bra att den kan ligga till grund för kommande försvarsberedningar, sa försvarsminister Peter Hultqvist.

För att säkra försvarets personalförsörjning utreds även en ny personalkategori, GSSP, bestående av icke anställda gruppbefäl, soldater och sjömän som krigsplaceras med stöd av lagen om totalförsvarsplikt:
-Det som sker i Sveriges närhet får betecknas som ett allvarligt säkerhetspolitiskt läge. Men uppgörelsen är bra. Motsatsen är oreda, vilket vore förödande för riket.

Även närmandet till Finland dryftades:
-Vi ska bygga upp ett gemensamt marint system och delta i varandras övningar. Diskussioner förs också om informationsutbyte med Danmark.

På frågan om Nato, kom det svävande svaret:
-Regeringen uppdrar till utomstående att utreda samarbete brett och förutsättningslöst. Det innebär inte att Sverige ska byta säkerhetspolitiskt förhållningssätt! sa försvarsminister Peter Hultqvist (s). Skriv ut: