Bredband på landsbygden

2015-04-24 11:23


Besöker byar. Ann Engberg, utreder för närvarande intresset och möjligheterna med bredbandsfiber till landsbygden i Arvidsjaurs kommun. Arkivfoto Kent Norberg.


Länk till bredbandsenkät!

"Vi som bor på landsbygden vill inte behöva känna oss som andra klassens medborgare".

Citatet kommer från en person boende i en by där det mobila bredbandet uppfattas som osäker.

 

Det är en sammanfattning på hur det kan kännas att inte ha tillgång till bra digitala kommunikationer. Det är så många delar av livet som idag påverkas av tillgången till, eller bristen på, fungerande bredband i någon form.

Många gånger är det egentligen inte avsaknaden, utan att det är osäker funktion. Eller att den mängd surf man behöver inte räcker till med den lösning som finns idag.
Tillgång till internet en sak som numera tas för given. Det handlar inte längre "bara" om att kolla e-posten eller läsa Aftonbladet. Det ses som en nödvändighet för att kunna leva, bo, arbeta och driva företag på en plats. Det är till och med viktigt för att vilja eller kunna ha ett fritidshus.Det handlar inte heller längre om en viss ålder. Alla åldrar använder det och ser dess fördelar. Barn är uppkopplade redan från mycket tidig ålder. Människor ser film utan reklamavbrott, får tillgång till annan kultur, gör bank- och andra ärenden, söker information, håller kontakt med nära och kära, tar betalt för det man säljer och kommunicerar med sin marknad genom internet. De som behöver trygghetslarm får numera dessa i digital form.

Människor undrar om det ens går att sälja huset utan bredband...

Utvecklingen ser inte ut att stanna av. Det är mycket troligt att det kommer att bli en fråga om säkerhet, demokrati, tillgänglighet, tillväxt och företagande samt in- eller utflyttning, i den mån det inte redan är det.
Om den här utvecklingen är bra eller inte får någon annan debattera. Vi kan nöja oss med att konstatera att det är så det upplevs av de flesta, jag kommit i kontakt med under den här processen.

Av just de här anledningarna har Norrbottens alla kommuner satt som mål att alla som bor i länet ska ha tillgång till bredband i världsklass, med sikte på 100 Mbit/sekund senast år 2020.
Post- och telestyrelsens bredbandsmätningar visade år 2013 att 78,65 procent av de som bor i tätort och småorter i Arvidsjaurs kommun har tillgång till bredband. Men endast 8,62 procent av de som bor på landsbygden har det. Med andra ord finns det en hel del kvar att göra innan målet är uppnått.

Ordet bredband betyder snabba digitala förbindelser och kan vara mobilt eller fast. Exempel på mobilt bredband är 3G och 4G. Det fasta kan komma bland annat via kopparkabel eller fiber.

I framtiden kommer det att behövas snabbare uppkopplingar och då kommer inte 3G och 4G, eller ADSL i dagens versioner att räcka till. Förra veckan kom mätningar som säger att tillgången till mobilt bredband i Arvidsjaur är sämst i landet. Det är marknaden i form av olika leverantörer som står för tillgången på mobilt bredband, och det sker en ganska stor utbyggnad i Norrbotten just nu. Många är nöjda med det system de har idag. Men det är också många som inte är det.

Ditt svar är viktigt!

För att diskutera hur intresset för bredbandsfiber ser ut på landsbygden i Arvidsjaurs kommun åker IT-chefen Glen Eriksson, och undertecknad, just nu runt till fem byar för att få möjlighet att träffa så många boende, fritidshusägare eller företagare i området som möjligt.

Inbjudan till dessa möten var ganska kaxig, med överskriften "Välkomna till årets viktigaste möte". Hittills är det ingen som har protesterat: frågan upplevs som jätteviktig.

För att kommunen ska kunna planera sin strategi kring bredband, och söka pengar till utbyggnad, är det viktigt att veta hur intresset ser ut bland er som bor, har fritidshus eller driver företag på landsbygden. Därför vill jag få in så många svar på enkäten som möjligt. Det är viktigt att få svar oavsett om det är intressant eller inte.

Enkäten kommer även att skickas ut per post för att även dem som inte har möjlighet att, eller vill, svara digitalt ska kunna göra det.

Sista svarsdag per post är 10 maj och digitalt 17 maj.


Skriv ut: