Arvidsjaur beviljas pengar till Sidaprojekt

2014-06-26 09:31Lars-Erik Hällerstrand i samband med invigningen av Lärcentra i Mwanga hösten 2013.

 

Arvidsjaurs kommun rekommenderas bifall hos Sida, för alla sina tre ansökningar om internationella biståndsprojekt:
-Det känns fantastiskt kul och skapar sysselsättning! säger Lars-Erik Hällerstrand, projektledare tillika tillförordnad näringslivsrådgivare i Arvidsjaurs kommun.

 

Läs artikel i Norran (länk)

Arvidsjaur är en av sexton kommuner som beviljas pengar. Totalt handlar det om drygt 17 miljoner kronor från Sida, som ska fördelas till olika internationella biståndsprojekt:
-Vi har positionerat oss väl via flera års arbete i Tanzania, vilket förmodligen skapat förtroendet hos Sida, säger Lars-Erik som räknar med att behöva anställa ytterligare en person till de tre nya beviljade biståndsprojekten.

Tio kommuner får avslag på sina ansökningar. Skellefteå kommuns Ugandaprojekt är en av dessa, som nekas pengar.

 


"Keep Mwanga clean" heter ett redan pågående projekt med Mwanga, där bland andra personal vid Arvidsjaurs återvinningsstation berättat om hur vi jobbar med sortering och återvinning av avfall. Bilden är tagen vid ett besök i Arvidsjaur hösten 2013. Foto Kent Norberg.


Bo "Mr Energy" Lundmark, GME (Glommers Miljöenergi) har lyckats hitta en aldrig tidigare nyttjad växt i Mwanga, som han utvecklat för tillverkning av gräsbriketter: "Lokalbefolkningen kan elda med briketterna när de lagar mat och därmer undvika att hugga ner träd och spä på den erosion som därför drabbar området allt mer" säger Bo. Bilden viser ett besök i GME:s pelletsfabrik, Glommersträsk. förutom Bo (t.v) syns även Lars-Erik Hällerstrand och Anna Lundmark tillsammans med tre representanter från Mwanga. Foto Kent Norberg.


Tre olika spisar....Bakgrund:

Arvidsjaur har allt sedan 2009, då partnerskapet med Tanzania och kommunen Mwanga påbörjades, genomfört fyra olika projekt - inom ramen för ICLD/SIDA. Projekten baseras på de kunskaper och erfarenheter som efterfrågas från Mwanga och kan matchas med motsvarande verksamheter som bedrivs inom Arvidsjaurs kommun.

Genomförda/pågående projekt i Mwanga:

Energifrågan har en central roll  för utvecklingen i hela Afrika, där Arvidsjaursföretaget GME Glommersträsk Miljöenergi AB stått som modell och bidragit med viktiga kunskaper. Idag produceras gräsbriketter som energikälla för matlagning till bland annat skolor, kommunala anläggningar med mera.

Mwangas Lärcentra invigdes hösten 2013.
Invigning av Lärcentrat i Mwanga.


Ett Lärcentra i Mwanga
har etablerats utifrån likheterna med Akademi Norrs verksamhet av kompetensutveckling i glesbygd:
-Idag är Lärcentrat i Mwanga även kopplat till Open University med många studenter, och har blivit en viktig del i kommunens utveckling, säger Lars-Erik.

Återvinning och tjänsteproduktion är andra pågående projekt, som även de röner framgång utifrån det nära samarbete som utvecklats i Mwanga sedan 2009.

De nya tre nya projekt som beviljats utgår från att i Mwanga utarbeta olika arbetsmetoder för:

Kortare rehabiliteringstid. Sjukvården idag är eftersatt och saknar ekonomiska resurser för en snabb utveckling.Få turister att "stanna upp".
De två projekt som beviljats tillsammans med HAI Distrikt fokuserar på utveckling av turism och den tjänstesektor som detta förutsätter. HAI Distrikt med en befolkning på omkring 250 000 invånare, ligger vid foten av Kilimanjaro med två egna "Gates to Kilimanjaro", och den centralt placerade flygplatsen Kilimanjaro Airport - mitt i Östafrikanska unionen.

Idag landar cirka 1 000 000 passagerare/år på Kilimanjaro Airport med övervägande turister:
-De allra flesta har målet att besöka Serengeti nationalpark (bland annat Ngorongoro) och bestiga Kilimanjaro.

Projektet syftar till att få alla dessa turister att "stanna" upp i distriktet för att bidra till en lokal tillväxt i HAI:
-Känns detta igen från vår egen region?.

De tre sistnämnda projekten beräknas pågå fram till sommaren 2017.


 

Nedskräpning
Nedskräpning är ett stort problem...


Miljöproblem i Tanzania

Länge var människans inverkan på landskapet i Tanzania lokalt och kortvarigt, men har under 1900-talet och 2000-talet blivit kraftigt förändrat. Befolkningen fördubblades mellan 1960 och 1989, och jordbruk och boskapsskötsel har förändrat vegetationstäcket mycket. Nästan all oskyddad regnskog har huggits ner, och stora "odlingsstäpper" har dykt upp.


Få träd finns kvar, utan mest buskar och markvegetation.

Ett annat stort problem är jorderosion i tätbefolkade områden, vilket har lett till nyodlingar långt ute på platån. Till följd av detta har det skett en stor avskogning, urlakning av jorden och ökenspridning. Istället för skog och högvilt har gräshyddor, boskapshjordar och majsåkrar växt fram, och i åkrar som lämnats i träda växer snårig sekundärvegetation fram.

Nedbrytning av korallreven hotar det marina djurlivet, och tjuvjakt hotar de landlevande djuren, speciellt elefanterna som jagas för sitt elfenben. Landet har på senare år genomgått torkperioder som har påverkat jordbruket.

Mkomazi nationalpark i Tanzania.
Mkomazi nationalpark i Tanzania.

Fortfarande är dock stora områden så gott som orörda, framförallt i naturparkerna Serengeti och Selous, men även i miomboskogen i centrala Tanzania, där tse-tse-flugan stoppar odling och bebyggelse. (Källa: Wipipedia.)

Fakta:
Tanzania är en unionsrepublik i Östafrika som har omkring 49 miljoner invånare.
I Mwanga distrikt bor uppskattningsvis 160 000 människor och i Hai distrikt 250 000 invånare.
Kilimanjaro - 5 895 meter över havet.


Stor del av befolkningen lever under mycket enkla förhållanden...

 Skriv ut: