Peter valdes till presidiets ordförande

2014-10-27 14:01


Peter Rydfjäll (s) valdes nyss av kommunfullmäktiges ledamöter till presidiets ordf. S-O Granlund(c) valdes till 1:a vice ordf och Björn Lundberg(s) till 2:a vice ordf.

Peter Rydfjäll (s) valdes nyss av kommunfullmäktiges ledamöter till presidiets ordf.

S-O Granlund (c) valdes till 1:a vice ordf (ej med på bild) och Björn Lundberg (s) till 2:a vice ordf.
(Till höger i bild skymtar även kommunchefen Kerstin Olla)Skriv ut: