"Mobilräddare"

2014-10-31 10:54Länk till pdf om Mobilräddarna


Landstingen i Norrbotten har sedan november 2013 drivit ett projekt som syftar till att öka överlevnaden vid hjärtstopp, som inträffar utanför hälso- och sjukvården genom att öka andelen personer som får HLR i väntan på ambulans.

 

Utbildning i basal HLR med hjärtstartare har erbjudits länets vuxna befolkning med start 2013-01-11 och pågår. Lärare på länets gymnasieskolor har erbjudits utbildning att bli instruktörer i basal HLR med hjärtstartare. 

Arkivbild. Personen på bilend har inget med innehållet i artikeln att göra. Foto Kent Norberg.Nu införs Mobilräddarna, vilket innebär att frivilliga privatpersoner med kunskap i HLR kan anmäla sig till en tjänst genom vilken de får ett SMS till sin mobiltelefon när ett hjärtstopp inträffat i deras närhet. Personerna kan då bege sig till platsen för att påbörja HLR i väntan på ambulans.

I Sverige drabbas varje år 10 000 personer av hjärtstopp utanför sjukvården. Av dem som drabbas är det 5000 som får behandling med hjärt- och lungräddning (HLR) och av dem överlever 500. För varje minut som går efter ett hjärtstopp har inträffat minskar chansen till överlevnad med 10 procent. De flesta hjärtstopp inträffar i personens hem. Fler personer kan överleva ett hjärtstopp om någon i närheten kan ge hjärt- och lungräddning medan man väntar på ambulans.  

Med vänlig hälsning/ Ann-Sofie Forslund, projektledare för "Minskad dödlighet i hjärtstopp utanför sjukhus/Mobilräddarna".

Norrbottens läns landsting

Tel. 070- 362 11 43
www.nll.se/mobilraddarna


Skriv ut: