Kom och diskutera utveckling via Leadermetoden!

2014-10-27 09:55


Lototyp Akademi Norr.

Inför den nya programperioden med Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden har Arjeplog, Arvidsjaur, Sorsele, Dorotea, Lycksele, Åsele, Vilhelmina och Storumans kommuner beslutat att man vill samarbeta i ett gemensamt Leaderområde.
Ansökningsprocessen drivs av Akademi Norr.
 
För att bli ett leaderområde krävs att vi tar fram en lokal utvecklingsstrategi. Strategin ska beskriva vilka insatser vi anser behövs för att vårt område ska utvecklas till en attraktiv, konkurrenskraftig region och för att stimulera ökad sysselsättning och nya företag. 

Nu genomför vi lokala träffar (en i varje kommun) för att informera och få inspel på det pågående arbetet. Kom och diskutera med oss!
 
Tid och plats:
Fredag 7/11 kl. 13.30-15.30 på Lärcentrum, Södra gatan 4, Arvidsjaur
 

Meddela ditt deltagande (med namn, kontaktuppgifter och ort) till:
Gudrun Viklund
Telefon: 0951-140 17 EU, logotyp

 

 


 

Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden – Vilken strategi ska vi ha?
Information om det pågående arbetet och lokala inspel
Kom och diskutera med oss!

· Vilka är utmaningarna för din kommun
· Vilka utvecklingsområden ska vi fokusera på
· Hur ser vi på detta med jämställdhet och miljö
· Vilka insatser bör prioriterasSkriv ut: