Invigning av projektet "Fågellokalen Arvet!

2014-10-16 09:00I lördags invigdes Leader Lapplandprojektet "Fågellokaleen Arvet
I lördags invigdes Leader Lapplandprojektet "Fågellokalen Arvet", i Kläppen. Foto Lasse Lindqvist.Den gångna helgen var det invigning av Leader Lapplandprojektet "Fågellokalen Arvet".

 

Ett 30-tal besökare kom invigningen av Fågellokalen Arvet. De bjöds på fika och korvgrillning. Trots den sena årstiden kom fem svanar seglandes förbi. Kanske störde vi dem. Många svanar rastar på väg söderut på Arvet.

Upprinnelsen till projektet var att spången till fågeltornet vid Arvet var under all kritik. Det var svårt att komma fram dit under den tid fåglarna gästade området.

Kläppens byaförening sökte i början av 2012 projektmedel från Leader Lappland. Först under maj månad året därefter kom besked om att det beviljats.

I lördags invigdes Leader Lapplandprojektet "Fågellokaleen Arvet

Kommunens arbetsmarknadsenhet har hjälpt till med både ansökningsförfarandet och tillverkningen av spånglängderna. Det är Bengt Norén och Jan-Åge Lundman som varit byaföreningens kontaktpersoner. Utläggningen av spången till tornet har Byaföreningens medlemmar utfört. Mer siktröjning kommer att utföras under vårvintern 2015.

I lördags var det alltså dags för invigning. Besökarna fick en kort historik om Fågellokalen Arvet. Redan på 1970-talen sattes tornet upp och den första spången drogs fram.

Stefan Holmberg var en av besökarna. Han representerade både Ornitologiska föreningen och Naturskyddsföreningen. Han berättade bland annat att man i Arvet under årens lopp sett 98 olika fågelarter, vilket är unikt.

I lördags invigdes Leader Lapplandprojektet "Fågellokaleen Arvet
Stefan Holmberg från Abborrträsk representerade såväl Ornitologiska föreningen som Naturskyddsföreningen. Han berättade bland annat att man i Arvet under årens lopp sett 98 olika fågelarter, vilket är unikt.

Kläppens byaförening hoppas att den nya spången och eldplatsen ska locka många besökare som är intresserade av att beskåda ett rikt fågelliv.

Fler bilder från invigningen hittar du på Kläppens hemsida

Foton: Lasse Lindqvist
Texy: Sigbritt Lindqvist och Inez Lindmark

 

 

Skriv ut: