"Vi behöver långsiktighet"

2014-04-03 08:05


Försvarsminister Karin Enstrand och Lotta Åman, komunalråd i Arvidsjaur. Foto Kent Norberg.
"Boendefrågan kräver långsiktighet" sa Lotta Åman, kommunalråd i Arvidsjaur. "Vår regering har inte lagt ner ett regemete på 8 år och ser inget sådant framför oss nu heller. Men jag tar med mig detta" sa försvarsminister
Karin Enström(m). Foto Kent Norberg.

 

I samband med Försvarskonferens 2014 i Skövde, framförde Arvidsjaurs kommunalråd behovet om långsiktighet för att på ett bättre sätt kunna lösa boendefrågan för soldater:
-Då skulle vi förmodligen kunna sätta spaden i jorden omgående, sa kommunalrådet Lotta Åman.


Soldatreformen innebär nämligen att efterfrågan av billiga, små lägenheter på landets förbandsorter är akut. Borde det beslutas om särlösningar - för att klara boendefrågan och ett ökat samhällsengagemang på förbandsorterna?

En av förbandskommunnerna berättade att de löst en del av boendsproblematiken genom att att låta soldater hyra och dela större lägenheter, som tre- och fyrarummare. Skulle en av dem flytta ut, behöver inte övriga hyresgäster ta kostnaden för det tomma rummet.


Försvarskonferens 2014, Skövde. Foto Kent Norberg.

På en direkt fråga om mer långsiktiga beslut för utbildningsplattformerna kunde dock inte Försvarsberedningens ordförande; Cecilia Widegren (m) ge några löften. Utan hänvisade till försvarsminister Karin Enström kommentar om att "...regeringen inte har lagt ner något förband på 8 år och inte har någon avsikt i nu heller...".

Karin Enstrand.
Nu behöver vi höja tempot för att se över vilka ytterligare förmågor vi behöver med anledning av det som sker i omvärlden, sa försvarsminister Karin Enström. Foto Kent Norberg.


Försvarsministerns tal kom till stordel att handla om Rysslands "aggression" och att Sverige måste öka "tröskelnivån" inom vårt försvar:
-Ryssland har valt att strunta i alla samarbetsavtal på ett mycket provocerande sätt, för att ändra på Europas gränser. Nu måste vi skyndsamt analysera i Försvarsberedningen vad det kan få för konsekvenser för Sverige.
Enstrand har av den anledningen valt att förlänga inlämningsdatumet för den försvarspolitiska rapporten till 15 maj.

Sammanfattningsvis vill försvarsminister Karin Enstrand stärka försvarsförmågan genom att:

  • Återupptagen försvarsplanering
  • Krigsplacering av personal och materiel
  • Ökad övningsverksamhet
  • Anskaffa och uppgradera materiel (bland annat nästa generations stridsflygplan)

Enstrand vill fortsättningsvis se en "bättre på strategisk styrning" av materielanskaffningsplaneringen.

Det är andra året som försvarskonferensen anordnas i Skövde. Syftet är en gemensam mötesplats mellan förbandskommuner i norr och syd, för att utbyta erfarenheter tillsammans med civilt, militärt och politiken:
-Ett bra och efterlängtat forum, sa försvarsministern.

Försvarsberedningen.
Försvarsberedningen redogjorde för deras syn på rådande läge och svarade på frågor. Fr.v: Moderator Annika N Christensen, Cecilia Widegren (m) ordförande i Försvarsberedningen, ledamot Staffan Danielsson (c), Peter Hultqvist (s) ordförande i Försvarsutskottet och ledamot Allan Widman (fp).

Försvarsberedningens (FB) och Försvarsutskottets (FU) ledamöter sa sig ha "mer samsyn än tidigare" i lägesanalysen:
-Förändringarna ute i världen sker snabbt. Hur än vi försöker förutse vad som eventuellt kan hända, kan vi vara säkra på att vi ändå inte kommer att ha kunnat förutse det, just när det sker... Men vi har att prioritera vad vi ska satsa på och inte i vårt kommande underlag till försvarsbeslut, sa Peter Hultqvist, ordförande i FU.

-Vi kommer att tvingas till tuffa prioriteringar, underströk Allan Widman (fp).

Att Sverige inte kan stå helt ensam utan behöver försvarshjälp utifrån var ledamöterna eniga om. Däremot råder inte enighet om hur och av vem. Allan Widman (fp) förespråkade medlemskap i Nato medan exempelvis Peter Hultqvist (s) kunde tänka sig ett fördjupat nordiskt samarbete:
-Det är viktigt att FB riktar in sig på det som ger snabb effekt. För det är inte säkert att vi har så mycket mer tid... fortsatte Widman.

När det handlade om personalförsörjning fanns divergerande önskemål som; införande av soldatförmåner, mer långsiktiga kontrakt för att minska friktionen mellan Försvarsmakten och näringslivet...

Ulf Lindgren, F 21.
Ulf Lindgren, F 21.

Ulf Lindgren, kvalitetschef Norrbottens flygflottilj F 21, framförde en önskan om personalrekrytering över hela landet (inte bara i 08-området). Ansökan via webb ska vara ett sätt att råda bot på det.

FB färdiga svar ska vara inlämnat till försvarsministern 15 maj. Tiden är knapp och kravbilden hög. Men om vikten av att få en bred stabilitet, för en framtida trygghet var ledamöterna ense om.


Johan Wester underhöll vid tisdagskvällens gemensamma middag på hotell Billingen, Skövde.
Johan Wester var toastmaster vid tisdagskvällens gemensamma middag på hotell Billingen, Skövde.

I olika workshops diskuterades sedan aktuella försvarsfrågor. Exempel: "Validering och yrkesmatchning av soldaternas kompetens, möjliga metoder för samverkan, hur gör vi verkstad av tecknat partnerskap mellan Försvarsmakten och arbetsgivare?, samarbete - en överlevnadsfråga i Norrbotten, jobb, boende och fritid för soldaten, mfl..

-Värnplikten kommer inte att återkomma i närtid. Därför måste vi närma oss våra ungdomar på ett nytt sätt och hitta vinn-vinn situationer, för det civila och militära. För alla våra soldater i det nya systemet ska ju ut på den civila arbetsmarknaden efter 6-8 år, sa Mats Billing HR-chef Trängregementet.

Billing berättade om deras försök från verkligheten med "en frisk soldat i ambulansen":
-Vi lånar ut personal från Försvarsmakten till Landstinget. Kan man köra ambulans i Afganistan klarar man säkert av det även i Skaraborg...

-Ett lysande exempel! sa Ingela Gardner, SKL (Sveriges kommuner och landsting).

IBM
Göran Oscarsson FM, Marianne Kjellberg, IBM berättade om ders samarbete med deltidssoldater.

Även Göran Oscarsson, chef för funktionen arbetsgivarrelationer vid Försvarsmaktens högkvarter, berättade om hur de initierat ett samarbete med dataföretaget IBM, som deltidsanställt "IT-soldater".

Vid slutredovisning av workshoparna kom mötet överens om att alla parter har ett ansvar att förmedla dessa frågor. Regionala staber är ett sätt att skapa engagemang, lokala samverkansråd ett annat.


Försvarskonferens 2014 är över för denna gång.

Att behovet av ett årligt forum med fokus på försvarsfrågor är stort visade dessa två dagar i Skövde. Kanske nästa träff kan ske i någon av de mer nordliga förbandsorterna?


Skriv ut: