Nytt: Skannade leverantörsfakturor

2015-05-19 10:36


Arvidsjaurs kommun övergår till skannade leverantörsfakturor 2014-06-02.

 

Ny adress för leverantörsfakturor

För att effektivisera vår fakturahantering kommer Arvidsjaurs kommun från och med den 2 juni att införa elektronisk hantering av samtliga leverantörsfakturor. Förändringen innebär att alla fakturor ska sändas till en ny gemensam fakturaadress samt att en referenskod måste anges på varje faktura. Den nya adressen som gäller är:

 

Arvidsjaurs kommun

Box 26

933 21  Arvidsjaur 

 

OBS: Den nya adressen gäller endast för inkommande fakturor. Vanliga brev, information med mera skickas till samma adress som tidigare.  

Referens på fakturan

Referenskoden måste uppges av den som beställer varan, men om det inte sker uppmanar vi er att begära detta. I första hand ska referenskoden anges under ”Er referens”. Alla kommunens referenskoder inleds med AK följt av tre siffror, ex AK123.

Betalningsdatum och fullständiga fakturor

Betalningsdatum kommer att beräknas med 30 dagar från det att vi tagit emot en godkänd faktura, såvida inte annat avtalats. Fakturor som har fel adress eller saknar referens kan komma att returneras till er för komplettering. Arvidsjaurs kommun accepterar inte dröjsmålsräntor där förseningen av vår betalning beror på att obligatoriska uppgifter saknas på fakturan.

 

Elektroniska fakturor

Vi tar gärna emot elektroniska fakturor. Vill ni diskutera denna möjlighet eller har andra frågor kan ni kontakta Mikael Renberg. Telefon: 0960-155 66. E-post: mikael.renberg@arvidsjaur.se

Vi hoppas att denna förändring inte medför problem för er. Syftet är att underlätta vår hantering och på så sätt säkerställa att ni får betalt i rätt tid.

 

Med vänlig hälsning

Sara Eklund, ekonomichef                                                                                        


Skriv ut: