Bombhot mot Sandbackaskolan. Eleverna utrymda och i säkerhet.

2014-12-15 14:12


Obs! Tisdag 11. 00: Polisen avbryter sökningarna. Ingen bomb funnen.


Måndag 13:50: Bombhot mot Sandbackaskolan. Eleverna utrymda och i säkerhet.

Måndag. Kl 13:50 - Polisen bekräftar att det kommit in hot, via SOS, om att "spränga Sandbackaskolan". Polisen uppger vidare att alla elever och personal har utrymt byggnaden och finns i värme och trygghet i annan lokal.

Polisen avvaktar enligt gängse rutiner en viss tid efter ett bomhot, innan de går in med bombhundar och letar igenom lokalerna.

Området kring skolan är avspärrat.

14:40 - Rektor meddelar att elever som velat har fått gå hem. I övriga avvaktar man utvecklingen på annan plats.

15:00 Polisen inväntar bombgruppen från Stockholm.

Polisen kommer att söka igenom skolan.

15:55 - Rektor och skolledning avvaktar polisens utredning, och kommer under kvällen att avgöra ifall det blir skola eller stängt:

-Vi håller på beslutet till ca 19.00, ifall det hunnit komma någon ny information från polisen innan dess. Därefter går vi ut med ett meddelande till elevernas groupwise samt här på kommunens hemsida och FB, säger rektor Lars Haglnelius.

19.30 - Rektor Lars Hagnelius går ut med information till skolpersonal och alla elever (även vuxenelever), via mejl, FB och kommunens webb, där han har beslutat att hålla Sandbackaskolan stängd för undervisning under morgondagen, tisdag 16/12.

-Enligt samtal med polisen kommer deras bombgrupp, från Stockholm, att landa först vid 21.00-tiden i Arvidsjaur. Sedan lär det ju ta en bra bit in på natten, innan de har hunnit genomsöka hela skolan. -Därför är beslutat att hålla skolan stängd i morgon.

Hagnelius säger vidare att skolan tar nu en dag i taget och återkommer med ytterligare information till berörd personal och elever, när polisen har något nytt att förtälja om läget.

Polisen utökar under kvällen avspärrningarna av säkerhetsskäl.


Avspärrningar vide Sandbackaskolan.Tisdag (Ingen skolundervisning idag)

Kl 08:30 - Två tredjedelar av skolan uppges nu vara genomsökt utan att ha funnit någon bomb. Polisen fortsätter sökandet av en event bomb under förmiddagen.

10.30 - Boende på Fiskarvägen får tillgång till deras hus. Men avspärrningarna i området kvarstår.

10.35 - Polisen uppger nu att om inget oförutsett inträffar räknar bombgruppen med att vara klar med genomskökningen av hela skolan strax före lunchtid.

11.00 - Polisen avbryter sökningarna. Ingen bomb funnen. Avspärrningarna tas bort och boende i närområdet får återvända till sina hem. En 18-årig man anhölls i gårkväll för olaga hot, falskt larm och är nu hörd. Polisen kommer inte i nuläget att lämna fler detaljer kring händelsen. Ärendet är åklagarlett.

11.10 - Rektorn meddelar att det är fritt fram att besöka skolan, om någon behöver hämta skolmaterial, kläder eller annat. Ingen undervisning, tisdag.

12:10 - Polisen har anhållit ytterligare en 18-årig man för olaga hot, falskt larm riktat mot Sandbackaskolan i Arvidsjaur. Polisen har nu totalt två anhållna män som förhörs under dagen.

Obs! För vidare information angående utredning, följ medias bevakning.


Onsdag 08.20 - Samling för elever och personal i Sandbackaskolans aula, för närmare information om vad som hänt.


Skriv ut: