"Samsynsmodellen"

2013-09-16 08:10


Eivor Bryngelsson går igenom Samsynsmodellen med politiker och tjänstemän i ledande positioner. Foto Kent Norberg.
Arvidsjaurs kommun. Eivor Bryngelsson går igenom Samsynsmodellen, med politiker och tjänstemän i ledande positioner. Foto Kent Norberg.

 

Lokalpolitiker i Arvidsjaur samt kommunala tjänstemän, i ledande position, har testas något som kallas för Samsynsmodellen:
-Jag är imponerad av det som kommit fram och har fått mig en tankeställare, säger Lars Ralph (m). 

 

Samsynsmodellen är i grunden taget från varumärkesvärlden. Den är dock omgjord av Eivor Bryngelsson och Lars Wallrup (f.d Attraktiv Region) för att passa organisationer. Eivor definierar det som en blandning av värdegrunds- och varumärkesarbete:
-Det handlar om att först få en samsyn om det som man håller på med. Sedan samverkan, så att man går åt samma håll!Hon säger vidare att när man väl tagit fram ett förhållningssätt som passar organisationen, måste alla förstå att de ska uppträda, bemöta folk och uppträda i enlighet med modellen:
-Annars kanske man bör inse att det är dags att byta jobb.


Ulrika Hallnor, controller barn- och ungdomsnämnden, Kristina Grubbström, kulturchef och t.f kommunchef samt lokalpolitiker Lotta Åman, vice ordförande i kommunstyrelsen (s).


Värdegrundsarbetet startade tidigare med hjälp av en referensgrupp, bestående av ett tvärsnitt av medborgare i Arvidsjaurs kommun. De har bland annat radat upp olika utmaningar, som de anser är viktiga - för att föra kommunen framåt. En rätt diger lista. 

Ortens historia och ursprung, vad som görs i dag och i morgon samt vilken Arvidsjaurs marknad är... Allt vävs in i modellen. Referensgruppen har även tagit fram saker som de anser unikt med vår kommun: "Bra kommunikationer, stillhet, trygghet och internationell atmosfär" var några av reflektionerna som kom i dager.


Närmast: Eivor Sandström, ordförande i kommunfullmäktige och Ylva Stråhle Andersson, ordförande i socialnämnden.

Enligt referensgruppen vill Arvidsjaursborna uppfattas som: "Öppna, pålitliga, tillgängliga, tillåtande och tålmodiga samt gästvänliga och drivna":
-Så bör kommunens utvecklingsarbete präglas för att klara alla utmaningar, sa Eivor Bryngelsson.

Grupparbetet med tvärsnittet av medborgarna grunnade slutligen över vad som gör att de vill skapa sin framtid i Arvidsjaur och vad som driver dem att fortsätta. Svaret blev:"Det bästa i livet finns här!". 


"Det är viktigt att de politiska besluten föds i organisationen" sa lokalpolitikern Lars Ralph (m), när han diskuterade i grupp med Ann-Louise Samuelsson, vd Arvidsjaurhem AB och Eivor Sandström (s), kommunfullmäktiges ordförande.

-Trots alla utmaningar var det skönt se att våra medborgare anser att det bästa i livet ändå finns i Arvidsjaurs kommun, sa Ann-Louise Samuelsson, vd Arvidsjaurhem AB.


Grupparbete med controler Ulrika Hallnor, lokalpolitiker Britt-Inger Hedman (v) och tillväxtchef Ann-Kristin Vinka. "Vi måste lyfta dessa utmaningar och inte sopa dem under mattan. Sedan ska det till en del action också. Det är i Tillväxtprogrammet vi ska peka ut handlingsplanen" sa tillväxtchef Ann-Kristin Vinka.


Efter presentationen av Eivor, var det politikernas och tjänstemännens tur att gå vidare med värdegrundsarbetet. Det skedde genom livliga diskussioner, i olika workshops, med upprepade gemensamma redovisningar:
-De kommer att få välja ut de viktigaste utmaningarna som kommunen ska jobba med. Sedan ska en handlingsplan för det upprättas och vad som är den enskildes del i det hela. Så fungerar den här arbetsmodellen, säger Eivor.


"Det här arbetet ska man växa in i. Det finns mycket hopp för er kommun!" sa Eivor Bryngelsson, Landstinget. Även personalchef Ulrika Lundgren och lokalpolitiker Bjarne Hald (c) skymtar i bilden.

 


Skriv ut: