Arvidsjaurs kommun deltog i säkerhetspolitiskt seminarum

2013-09-05 10:41


Seminarium
Delar av deltagarna i det säkerhetspolitiska seminariet som anordnades på F21 i Luleå, onsdag. Foto Kent Norberg.

 

Utvecklingen i Arktis, Nordiska samarbetet och rekryteringen av soldater var kärnfrågor när det säkerhetspolitiska läget diskuterades i Luleå.

  

Världens mäktigaste politiske ledare; USA:s president Obama, besökte Stockholm på onsdagen. Samtidigt befann sig Sveriges försvarsminister Karin Enstrand och överbefälhavare Sverker Göransson i Luleå.

Tillsammans med ledamöter ur försvarsutskottet/försvarsberedningen, trendspanare, journalist, landshövding, militär och näringsliv försökte de räta ut frågetecken om framtiden (?). Med tanke på vad militär upprustning, gasfyndigheter, nya fartygspassager och modern teknik kan leda till.

 Hans Wallmark, ledamot i försvarsberedningen. Foto kent norberg.
"Det gäller att värna samarbete och samverkan", sa Hans Wallmark (m) ledamot i försvarsberedningen.


Hans Wallmark, moderat ledamot i försvarsberedningen, gav sig på uppgiften att summera säkerhetsrapporten som ska ligga till grund för försvarsbeslut 2015:

-Det är en komplex bild, där det gäller att ha alla bollarna i luften samtidigt. Ryssland moderniserar sitt försvar samtidigt som de jagar och dödar journalister som går emot regimen. Men ser man över alla tidszoner och länder som exempelvis: Uzbekistan, Afganistan och in i Kina, så ser det ut ungefär likadant där...

Han nämnde vidare: Utvecklingen i Arktis "som är av nationell säkerhet", nya 3-D tekniken som enligt honom kan möjliggöra tillverkning av illegala vapen "hemma i källaren", obemannade flygfarkoster "som i en framtid med nanoteknik inte blir större än maskrosfrön":
-Det är en sådan komplex värd vi lever i nu, och sådant vi pratar om i beredningen. Alltså inte bara Rysslands militära upprustning.

Arvidsjaursdelegationen med landshövding Svern-Erik Österberg. Foto Kent Norberg.
Arvidsjaursdelegationen: Kommunalråd Jerry Johansson samt vice Lotta Åman, tillväxtchef A-K Vinka, inflyttningssamordnare Bibbi Good, utbildningssamordnare Åsa Händel och informatör Kent Norberg samt en rad representanter för Arméns Jägarbataljon här flankerad av landshövding Sven-Erik Österberg. "Försvarsmakten är väl förankrat i länet, däribland i Arvidsjaur. Klimatet är bra för vintertester. Där tror vi, likt biltest, att det finns utvecklingspotential även hos Försvarsmakten. Det är svårt att hitta några liknande övningsbetingelser när det gäller såväl mark- som luftutrymme, som det Norrbotten besitter. Ett förband som utbildas i subaktiskt förmåga har ju naturligtvis en självklar förmåga att verka även i andra klimatzoner" sa landshövdingen i sitt tal. Foto Kent Norberg.

 

Peter Fredriksson, f.d AJB-chef, numer chef för Nordiska samarbetet. Foto Kent Norberg.
Peter Fredriksson, tidigare AJB-chef, numer chef för det minst sagt aktuella och viktiga; Nordiska samarbetet. Foto Kent Norberg.

Skiffergasen väntas bli en ny stor källa för världens energiförsörjning. I dag är det endast USA som bedriver utvinning i omfattande skala. Något som anses vara inte ens i närheten av miljövänligt. Frågan är vad som händer om/när traditionella oljeländer tappar sin oljeförsäljning? Helt klart är att det finns många komplexa frågor att hitta lösning på. Något som seminariets deltagare var eniga om.

Däremot fanns det divergerande budskap när det gäller utvecklingen i Arktis. Hans Wallmark sa sig vara orolig över vad gasfyndigheterna och den nya "Nordostpassagen" kan leda till.

Kristoffer BerghKristoffer Bergh (bilden t.v), trendspanare och forskare vid Stiftelsen för Stockholm international peace research institute, menade att oron mot konflikter i Arktis kommit på skam under senare år:
-Det råder låg militär verksamhet där idag, och de största fyndigheterna beräknas finnas inom internationellt erkända områden. Med andra ord finns det inte så mycket att kapplöpa om. 

Enligt Bergh har stormakter som Ryssland och Kanada mest att vinna på att samarbeta:
-Onödigt att bråka för bråkets skull liksom. Självklart måste det hållas en dialog. Men min uppfattning är att om missförstånd skulle ske, är det inte i Arktis som konflikten uppstår - även om det en sådan gång skulle kunna spilla över dit...

Bergh liknade Ryssland vid en stor "elefant" i Arktisområdet, då de flesta av de strandnära länderna är organiserade inom Natosamarbetet:
-Därför är det kanske läge att bjuda in "ryssen" i de stora övningarna, för att bygga ytterligare nätverk och skapa förtroende. Intresset för Arktis ökar nämligen hos andra länder i periferin.

-Exempelvis Kina, som önskar kortare sjötransporter. Men så klart har de även forskningsintressen och ser möjligheter med energiutvinning.

ÖB, Sverker Göransson.ÖB, Sverker Göransson, underströk i sitt tal att mycket har förändrats sedan 1989. Och utvecklingen lär knappast stanna upp heller:
-Där för är nordiska samarbetet vägen framåt. För ju mer sammanflätade vi är, desto mer beroende blir vi av varandra. På så sätt erhålls mer pang för pengarna!

Men det får enligt ÖB inte bli parallella stabsarbeten. För att samarbetet ska generera mest effekt måste samverkan in i Försvarsmaktens linjearbete, och nya steg tas:
-Vi har egentligen inte så mycket annat att välja på, av ekonomiska skäl och med tanke på hur världen ser ut i dag.

När Ryssland åter kom på tal svarade ÖB att: "Även om de bygger förmåga behöver det ju inte innebära att det finns vilja att använda dem". 

Fokus nu i den svenska försvarsmakten är att bygga krigsförband:
-Stommen består fortfarande av värnpliktiga. Men vi förändrar allt eftersom, mot soldater i det nya systemet. 

ÖB:s slutsats: "Personalförsörjningen, är den strategiska frågan för Försvarsmakten".

Försvarsminister Karin Enstrand. Foto Kent Norberg.Försvarsminister Karin Enstrand var inne på samma linje:
-Omställningen till modern krigsmakt för insats, har inneburit och innebär ständigt nya utmaningar. Men att bygga en samhällsreform innebär även att andra "spelare" måste med på resan, än enbart Försvarsmakten.

Enstrand poängterade att Sverige inte längre står neutralt, och att där kommer nordiska samarbetet in som en viktig del för bredd och samnyttjande av resurser.

Paneldebatt.
Paneldebatt: Jan Mörtberg, Hans Wallmark, Niklas Granholm, Lotta Grönning, Janette Nilsson och Peter Hultqvist. 

Peter Hultqvist (s), ordförande i försvarsutskottet, sa i den avslutande paneldebatten att det är "positivt" att upprustningen i Ryssland lyfts upp i dager, när det nu är dags att gå vidare i försvarsberedningen:
-Nordiska samarbetet är ett bra och viktigt steg! Sämre är att Sverige saknar en cyberstrategi.

Han sa vidare att Norge är ett intressant exempel när det gäller deras decentralisering av militärledningen - upp till Nordnorge.

Hultqvist slutkläm handlade om vikten av att få en bred förankring för kommande försvarsbeslut 2015:
-Det blir inte bra att ta stora beslut med några få rösters övervikt, och komma med nya försvarsinriktningar vart tredje år...

Tid för mingel efter seminariets slut.
Tid för mingel efter seminariets slut.

 


Skriv ut: