Unga ska bli mer delaktiga i den politiska processen!

2013-09-18 10:30Arvidsjaur var först ut att få ta del av den Metodbok, som pilotkommunerna i Sveriges ungdomsråds "Medborgarprojekt", bidragit till. Syftet med arbetet har varit att hitta olika metoder för att ge unga mer inflytande i den politiska processen. Foto Kent Norberg.Angelica Andersson. Foto Kent Norberg.

 

Som en av tolv kommuner i landet har Arvidsjaur deltagit i ett pilotprojekt med syfte att göra ungdomar med delaktiga i politiska beslut. Resultatet av arbetet presenteras nu i en rykande färsk "Metodbok"...

 

Arvidsjaurs medverkan, i det som kallas "Medborgarprojektet", har inneburit att politiker och tjänstemän jobbat tillsammans med Sveriges ungdomsråd - för att testa och utveckla metoder, som ska göra det lättare för ungdomar att göra sina röster hörda.
-Vi vill att fler unga medborgare ska känna till, och använda sig av, sina demokratiska fri- och rättigheter, säger Angelica Andersson (bilden till höger), huvudprojektledare för Medborgarprojektet och verksamhetschef på Sveriges ungdomsråd.

Michael Åhamn, Tillväxtenheten i Arvidsjaurs kommun, har just fått den nytryckta "Metodboken
Michael Åhman, Tillväxtenheten i Arvidsjaurs kommun, har just fått den nytryckta "Metodboken" i sina händer. Foto Kent Norberg.


"En bra och lärorik dag" sa rektor Leif Carlsson, här under grupparbete med kulturchef Kristina Grubbström och Elisabeth Gislén, kurator.

Bakgrunden är att "ungdomsrådet" valde ut tolv kommuner, som de sedan samarbetat med (projektet pågår till och med december 2014). Dessa utvalda pilotkommuner är: Arvidsjaur, Härjedalen, Kalmar, Karlskoga och Degerfors, Malmö Stad, Nynäshamn, Osby, Skellefteå, Skövde, Sundsvall, Tranemo och Västra Göteborg:
-Arvidsjaur ansågs uppvisa en riktig vilja att jobba med dessa ungdomsfrågor och valdes ut just därför, säger Josefine Gillver, kommunsamordnare.

Kommunsamordnaren Josefine Gillver, Sveriges ungdomsråd, berättade att Arvidsjaurs kommun valdes ut bland många sökande till Medborgarprojektet. Foto Kent Norberg.
Kommunsamordnaren Josefine Gillver, Sveriges ungdomsråd, berättade att Arvidsjaurs kommun valdes ut bland många sökande till Medborgarprojektet: "Ni verkade besitta den uppriktiga viljan att vara med och förändra" sa hon. Foto Kent Norberg.


Kommunerna har testat och utvecklat olika metoder för att öka ungdomarnas inflytande. Resultatet har nu sammanställts i en praktiskt metodbok, som konkret beskriver hur en kommun som vill utveckla sitt arbete kan gå till väga.Angelica och Josefine är av den anledningen just nu ute på en landsomfattande turné, där de presenterar boken och ger lite smakprov med lightversion på vad Sveriges ungdomsråd kan medverka med:
-Vi har ett kommunpaket med heldagsutbildning för tjänstemän, ledningsgrupp och lokala politiker, där vi jobbar med just dessa frågor, säger Josefine.

Camilla Freedman, ungdomskulturchef i Arvidsjaurs kommun. Foto Kent Norberg.
Camilla Freedman, ungdomskulturchef i Arvidsjaurs kommun.

Vilka konkreta saker fick representanterna från Arvidsjaurs kommun med sig från denna "informationsdag"?
-Vi ska fortsätta med våra skolluncher, men utveckla dem så att eleverna blir mer förberedda på att vi kommer... Dessutom tänker vi använda sms som en kanal, för tips och råd om olika aktuella saker. Skolpaketet för samhällslärare är bara att använda rakt av - riktigt bra! Vidare planeras för en uppföljning av vinterns inspirationsdag, där unga bland annat kunde delta i en "speed-dejting" med våra makthavare, säger Camilla Freedman, ungdomskulturchef.


Inspirationsdagen utgår från elevrådens önskemål om innehåll.

 


Skriv ut: