Ingrids pappa skapade "Renenloggan"

2013-09-06 11:04

Arvidsjaurs kommuns kommunvapen: Renen.
Arvidsjaurs kommuns logotyp: Renen och Karlavagnen. Riksarkivet äger samtliga rättigheter till avbildade vapen och text."Kunglig Majestät fastställer vapen för Arvidsjaurs kommun sålunda: I fält av guld ett blått renhuvud med röd beväring, därest dylik skall komma till användning, och däröver en blå ginstam belagd med Karlavagnens stjärnbild av guld. Vidare gillar Kunglig Majestät den såsom förslag insända bilden av vapen och flagga för kommunen. Det länder alla som vederbör till efterrättelse".

Så fastställde Kungen, 23 november 1945, slutligen Arvidsjaurs kommun ansökan logotyp/kommunvapen. 


BIngrid Nordlunds pappa Karl skapade det som blev Arivdsjaurs kommuns vapen/logotyp. Foto Kent Norberg.akgrund: Arvidsjaur blev kommun 1863. Men det var först långt senare som kommunalnämnden visade intresse för ett kommunvapen.

Hemmansägaren Karl Nordlund, Hällberg, lämnade 6 december 1944 in ett vapenförslag, där renhuvud och Karlavagnen ingick tillsammans med älv och gran. Förslaget omarbetades av Riksheraldikerämbetet till det nuvarande vapnet:

"Ett vapen bör vara så enkelt som möjligt och dessutom bestämt skilja sig från andra dylika. Nu äro sådana emblem som gran, yxa, hacka, lie och ström redan mycket vanliga i territoriella vapen, tallen åter genom sin oregelbundhet föga tjänlig som heraldisk figur" svarade Heraldikerämbetet på Karls och Arvidsjaurs kommuns ansökning, och fortsätter:

"I edert förslag är däremot Karlavagnen en orginell idé. Renhuvudet, som måste vara vänt åt (heraldiskt) höger och ej kan vara brunt, vilken färg ej användas i nuvarande heraldik, är också utmärkt dekorativ symbol. Beträffande Karlavagnen synas emellertid tinkturerna icke bör vara som i Edert förslag, rött på guld utan exempelvis guld på blått".

Det omarbetade vapenförslaget antogs därefter av kommunfullmäktige. Renhuvudet syftar på rennäringen och stjärnbilden Karlavagnen på det nordliga läget.

1974-01-11 registrerades vapnet hos Patent- och registreringsverket (PRV).

Karls dotter Ingrid Nordlund bara en liten flicka när detta utspelades, men minns än i dag när hennes pappa kom hem och visade upp den färdiga vapenskölden:
-Jag har även sett ursprungsritningarna hemma i huset i Hällberg, men kunde inte hitta dem nu, säger Ingrid som sedan många år är bosatt i Uppsala.

Ingrid Nordlunds pappa Karl skapade det som blev Arivdsjaurs kommuns vapen/logotyp. Foto Kent Norberg.Men ett par gånger per år reser familjen upp till huset i Hällberg och alla minnena:
-Pappa var mycket intresserad av astronomi. Han byggde till och med en egen stjärnkikare och lärde mig vad olika stjärnbilder heter. Så det förvånade mig inte att han föreslog Karlavagnen till vapenskölden.

Karl var en välkänd profil under sina verksamma år. Han satt som lokalpolitiker för fp i såväl kommunstyrelsen som kommunalnämnden. Men även i landstinget, hushållningssällskapet, nämndeman och i båda Sparbankens och Handelsbankens styrelser. För att nämna något...

Karl gick bort alldeles för tidigt 1971, i en ålder av 66 år.

 
Vapenbeskrivning: I fält av guld, ett blått renhuvud med röd beväring och däröver en ginstam i blått, belagd med Karlavagnen av guld.

Betraktelse: Det nordliga läget är som det är och gäller än i dag. Rennäringen finns fortfarande, dock i mindre omfattning. Skogsnäringen likaså.

Karl Nordlund. Privat foto.
Karl Nordlund var kommunalpolitiker för folkpartiet och hade flera kommunala uppdrag såsom ledamot i kommunstyrelsen och i styrelsen för Arvidsjaurs elförening. Nordlund var även guvernör för Lions.

Hustru: Alice Margareta Nordlund, 1908-2006
Karls föräldrar:
Far: Johan Nordlund f. 1852
Mor: Althea Lindström, 1867-1949, från Hällberg

----------------------------------------------------
Ur Karl Nordlunds nekrolog 1971 (tidning okänd):

"Allmänförvaltaren Karl Nordlund, Hällberg, Arvidsjaur, har efter en tids sjukdom avlidit på Bodens lasarett. Han var bördig från Sörböle, Skellefteå, men kom vid 12-årsåldern till Hällberg där han senare övertog sin morbrors hemman. Dessutom var han virkestummare. Han var inspektor då han 1951 lämnade vikesmäntarföreningen för att bli förvaltare hos socken allmänningen vars ordförande han varit sedan 1940. Han hade 1924-25 genomgått Röslös lantbruksskola och jordbrukarintressen släppte aldrig.

Karl Nordlund blev kommunalt engagerad i bl.a. fullmäktige och kommunalnämnd. Han var vidare landstingsman några perioder samt nämndeman och riksdagssuppleant - utsedd av de frisinnade/folkparitet. Hans gedigna kunskaper och effektivitet samt lugna och gemytliga sätt grundlade det förtroende som han åtnjöt i vidaste kretsar. Han kände sin socken och sockenborna kände och värderade honom. Han kunde också konsten att icke låta sig jäktas. T.o.m. hans hobbies var i det avseendet symptomatiska: frimärkssamling och musik.
Även under förvaltartiden behöll han Hällbergshemmanet som fast punkt i tillvaron och efter pensioneringen slog han sig självklart ned i byn för gott.

Karl Nordlund skulle den 1 januari ha fyllt 67 år. Han efterlämnade makan Alice Nilsson från Grundträskliden, dottern Ingrid, gift med lektor Roland Nordlund i Uppsala samt systern fru Maiken Burström."

Ort: Arvidsjaur
Plats: Arvidsjaur

Av Kent Norberg


Skriv ut: