Vattenfall informerar: Underhållsarbeten i Bastusels kraftverk

2013-11-28 08:15Vattenfall informerar:
Från 2013-12-02 kommer underhållsarbeten att genomföras på utskovsdammen vid Bastusels kraftverk. Under tiden arbetena genomförs är det begränsad framkomlighet över dammen, endast persontrafik är tillåten.

Arbetena beräknas pågå fram till 2013-12-06.

Eventuella frågor besvaras av Tony Frank Malå Kommun: 0953 14000


Skriv ut: