Ungdomar är remissinstans inför beslut om ny mötesplats

2013-11-25 12:26

 


"Unga kulturexperter". Inflytandeprojektet, ger ungdomar möjlighet att själva bidra med egna idéer och påverka politikernas beslut om en nya kreativ aktivitets- och mötesplats i Arvidsjaur. Camilla Freedman, barn- och ungdomskulturchef.

 

Startskottet för skapandet av en kreativ aktivitets- och mötesplats har gått:
- Välkomna, ni är kallade för att vi behöver era unga hjärnor i framtagandet av ett bra beslutsunderlag till våra politiker, sa Camilla Freedman, barn- och ungdomskulturchef, till totalt 30 inbjudna ungdomar mellan 13 och 25 år.

 

För några veckor sedan gick startskottet för ett projekt där unga medborgare ges möjligheten till inflytande i den demokratiska beslutsprocessen. I detta fall handlar det om en "beställning" från politiker och tjänstemän. De vill nämligen att den unga gruppen ska vara remissinstans och bidra till ett bra beslut när Kulturskolan och ungdomsgården ska slås samman till en ny kreativ aktivitets- och mötesplats, för barn och ungdomar.

Läs mer i Kommunifon, som kommer i postlådorna 20 december.

 


Skriv ut: