Hur bäst stödja demenssjuka?

2013-11-25 09:44

 


Ida Hägglund, arbetsterapeut, Linda Lindström, projektledare, Britta Åberg, undersköterska i hemtjänsten.

 

Hur ska vi bäst kunna stödja demenssjuka och anhöriga i vår kommun?
-Vi har gått med i ett projekt som heter Remodem med syfte att hitta nya former för stöd till demenssjuka och anhöriga, säger Ann-Sofi Levander, socialchef.

 

Frågan kommer från det faktum att kommunen, som så många andra glesbygdskommuner, kämpar med minskande befolkning och ökande behov hos den äldre delen av medborgarna.

Vi måste bli bättre på att samordna våra resurser, både kommunen och landstinget och vi behöver lära oss mer om hur vi kan använda modern teknik som stöd.

Under hösten 2012 tvingades vi av ekonomiska skäl dra ned på det personliga stödet till demenssjuka och anhöriga, demenssjuksköterska och demensvårdsutvecklare. Vi gjorde också en förändring bland nattpersonalen där vi flyttade in hemtjänstens nattpersonal till ett av våra boenden.

En koll på Norrbottens läns landstings hemsida visade att det var på gång ett projekt med syfte att hitta nya former för stöd till demenssjuka och anhöriga. Detta satte igång processen hos oss, vi ville vara med!

Under januari-februari kom vi igång med vår projektgrupp som sedan kompletterats under året. Vår projektledare är undersköterskan Linda Lindström, som just nu går en utbildning för att bli specialiserad inom demensvård.

Ida Hägglund, arbetsterapeut, är Hälsocentralens representant. Hon efterträdde Lena Levander som var med från början men som gått i pension under hösten.


Arvidsjaur och Pajala är svenska partners i Remodem projektet.

Anna Lindblom, biståndshandläggare, Elinor Lindblom, chef inom hemtjänsten, Britta åberg, undersköterska i hemtjänsten, Kristina Grahn, distriktsarbetsterapeut, samt Ann-Sofi Levander ingår i projektgruppen. Vi bjuder sedan in de personer vi anser oss behöva ha med till de olika mötena.

Ida Hägglund, arbetsterapeut, Linda Lindström, projektledare, Britta Åberg, undersköterska i hemtjänsten

Ett exempel på modern teknik är nattillsyn i form av kamera istället för besök av nattpersonal från hemtjänsten. Idag åker personal ut på mellan 20-40 tillsynsbesök per natt. En del brukare har besök två gånger per natt. I de flesta fall utför personalen ingen annan åtgärd än att kolla om personen ligger lugnt i sin säng. Nattkamera innebär att kameran, som finns i sovrummet, aktiveras vid de tillsynstillfällen som ingår i överenskommelsen. Det kan vara en till tre gånger per natt eller efter behov. Kamerabilden kollas av nattpersonal som kan rycka ut ifall personen behöver hjälp. Den personliga integriteten, nattron och arbetsmiljön för personalen förbättras. Det finns alltid vissa risker förknippade med att vara ute på nattjobb, oplogade vägar, mörka trappuppgångar , mm.

Delar av projektgruppen har besökt anhörigcaféer , i Arvidsjaur, Glommersträsk och Moskosel. Vi har berättat om våra planer och fått till oss synpunkter från besökarna.

Ann-Sofi Levander, Socialchef. Foto Kent Norberg.
Ann-Sofi Levander, socialchef, berättar om projektet Remodem.

Vi har också bjudit in till "brukarråd" på ett par av våra boenden.

Personal från kommunen och landstinget har gjort studiebesök i Älvsbyns testmiljö med tekniska hjälpmedel. Vi bjöd även några anhöriga med på besöket.

Vi kommer att testa nattkamera, en modell av GPS klocka samt kommunikation via läsplatta hos brukaren.

En svårighet i projektet har varit, och är, att alltför få personer får sin diagnos i ett tidigt skede. Projektets kriterier var att de personer som ska testa olika tekniska hjälpmedel ska ha fått en demensdiagnos. Vår erfarenhet såhär långt är att diagnosen kommer så pass sent att de hjälpmedel vi erbjuder redan i många fall spelat ut sin roll.

Vi kommer därför att vidga vår testgrupp till personer som inte diagnosticerats men som själva upplever att de har vissa problem med minnet.

Vårdkedjan mellan kommunen och landstinget är av avgörande betydelse för att stödet till den sjuke och anhöriga ska bli så bra som möjligt. Vi har arbetat tillsammans med att titta på vårt "flödesschema" för att hitta luckorna och täppa till dem.

Under hösten har många ur socialtjänstens personal fått utbildning i nationella demensvårdsriktlinjerna.

I projektet ingår att vi ska dela våra erfarenheter med andra. Med i Remodem finns Färöarna och Western Isles, utanför Skottlands kust, som transnationella partners. Det är intressant att jämföra oss och finna att likheterna är större än skillnaderna.

Arvidsjaur och Pajala är svenska partners i Remodem projektet.

Mvh Ann-Sofi Levander, socialchef.

 


Skriv ut: