Företagsklimatet i Arvidsjaur 2012

2013-11-04 08:46


Svenskt Näringsliv presenterade resultatet av undersökningen om "företagsklimatet" i Arvidsjaur och landet i övrigt. Foto Peter Manner.

Arrangör: Svenskt Näringsliv och Företagarna.
Tid: 2013 10 31 kl. 18.30-21.00
Plats: Hotell Laponia
Åhörare: Ca 50 st.

Arvidsjaur hamnar på 223:e plats av 290 möjliga i årets mätning. I Arvidsjaur är det blanda annat befolkningsfrågan som sticker ut. Andra faktorer som påverkar undersökningarnas utfall är bland annat; konkurrens från offentlig sektor, kompetens, infrastruktur, kommunens ekonomi med mera.

 

Därefter presenterade Jan Nordström från Svenskt Näringsliv Timrå som ett gott exempel. Här har man från kommunledningens sida slagit fast att det ska gå snabbt när man kontaktar kommunen (givetvis med beaktande av lagar och regler). Kommun och näringsliv träffas flera gånger i månaden och dialogen fungerar bra. Ibland agerar kommunen gentemot nationella och regionala myndigheter när företagsetableringar skall till, precis som i många andra kommuner.

"Med god kommunikation kan man komma långt"! Ett exempel är företagsvandringar, man promenerar helt enkelt tillsammans istället för att sitta i förhandlingsposition vid ett bord. Attityd, dialog och information rankas som viktiga förutsättningar för ett gott företagsklimat. Kommunens uppgift är att kratta manegen för företagen, inte bedriva företagsverksamhet.

Inför framtiden är den åldrande befolkningen i Sverige och västvärlden en stor utmaning. Även svårigheten i att få tag i rätt utbildad arbetskraft är ett växande problem i dagens Sverige.

Slutligen konstaterade Jan att det är viktigt att bygga bort förutfattade meningar om varandra.

Fotnot: I Arvidsjaur fanns 407 företag 2012. Av de som svarade på undersökningen var 76 procent män och 23 procent kvinnor. För Arvidsjaur del var 2007 det bästa året med en 136.e plats. Medelåldern i Arvidsjaur är 47 år. 14,7 procent av befolkningen har högre utbildning. Förvärvsfrekvensen är 82 procent.

Av Peter Manner.


Skriv ut: