25-åringar uppvaktades!

2013-11-25 13:28

 

25-åringar i kommunens tjänst. Foto Kent Norberg.
25 år i kommunens tjänst: Mona Dagman, Erika Agelund, Inga-Lill Landström, Marit Enberg, Carola Andersson, Ingemar Johansson, Asta Fjellström, Sissel Lundman, Lilian Wigenstam, Barbro Fahlgren, Ann-Christine Edström, Berit Israelsson, Agneta Burman, Ann-Sofi Levander och Susanne Lindahl.

 

I samband med kommunfullmäktiges möte, måndag 25 november, uppvaktades kommunanställda med 25 år i tjänsten.

 

-Ni besitter stor erfarenhet och har gjort ett fantastiskt jobb under alla dessa år. Grattis! sa KF.s ordförande Eivor Sandström och delade ut blommor till de 15 berörda som kunde närvara vid ceremonin.

Det är totalt 28 personer som i år "fyller" 25 år i kommunens tjänst. De jobbar inom allt från barnomsorg, VA till äldreomsorg. Med andra ord ett brett spann av kunskap som samlades i fullmäktigesalen för erhålla ledamöternas, presidiets och åhörarnas gillande och uppskattning. 


Skriv ut: