Vittjåkk skidanläggning till salu!

2013-03-15 12:22

Vittjåkk


Arvidsjaurs kommun säljer genom anbud Vittjåkk skidanläggning belägen i vacker lågfjällsmiljö ca 8 km väster om Arvidsjaur. Anläggningen har skidbackar med liftar, värmestuga och restaurang samt husvagnscamping med 77 stycken husvagnsplatser, servicebyggnad och bastu.

Det finns tre liftar på 494–1332 m. Liftarna är så kallade bygelliftar. Backlängd 500–1400m, röda och blå pister. Höjdskillnad 88-206 m.

Byggnader

Restaurangen är uppförd år 1998 och har plats för ca 90 personer. Uppvärmning sker med pellets.
Servicebyggnad är uppförd år 2002 och har duschar, toaletter, latrin, tvätt och kök. Uppvärmning sker med pellets. Bastu finns i anslutning till byggnaden.

Värmestugan uppfördes 1938 av Friluftsfrämjandet. Byggnaden har eluppvärmning och öppen spis. Byggnaden är kallställd och i stort behov av renovering.

Lifthus 1 innehåller förutom maskinrum för liften även personalutrymmen, förråd, verkstad och utrymme för skiduthyrning. Eluppvärmning.

Lifthus 2 innehåller maskinrum för liften.

Anläggningen har eget vatten och avlopp.

Inventarier

Inventarier medföljer enligt bifogad förteckning.

Mark

Kommunen äger fastigheten Svärdlandet 1:8 (3680 m2) som omger restaurangen. Övrig mark arrenderas. Anläggningen ligger till största delen inom naturreservatet Vittjåkk-Akkanålke fjällurskog och den arrenderas av Naturvårdsverket. Husvagnsparkeringen och lifthus 2 ligger på fastigheten Arvidsjaur 1:1 och arrenderas av Svenska kyrkan. Arrendeavtalen kan överlåtas till en ny ägare efter ansökan till arrendatorn.

Driftskostnad

Driftskostnaden är beräknad till ca 315 000 kr/år. Driftkostnaden består av uppvärmning och el (290 000 kr) samt slamtömning och sopor (ca 25 000 kr).Arrendekostnaden är 13000 kr/år.

Vill du köpa?

Skicka in ett anbud. Ange också i anbudet vad du har för planer med köpet samt en affärsplan.

Anbud märks med "Vittjåkk" och ställs till:

Arvidsjaurs kommun
Inköp
933 81 Arvidsjaur

Anbud ska vara oss tillhanda senast 2013-04-21.
Fri prövningsrätt kommer att tillämpas.

Kontakt

Kontakta oss för att boka visning eller ytterligare information:

Sara Persson, 0960-155 78

e-post: sara.persson@arvidsjaur.se

 


Skriv ut: