Information angående flygövning

2013-03-12 09:30

 

Information till berörda länsstyrelser och kommuner med anledning av flygvapenövning 2013

Flygvapenövning 2013 (FVÖ 13) pågår under vecka 311- 312 från lördagen den 16/3 kl 12:00 till onsdagen den 20/3 kl 12:00. Övningen berör till viss del även Arvidsjaur. 

Flygverksamhet pågår från lördagen med dygnet runt verksamhet till och med onsdag morgon.

I huvudsak kommer man att flyga med stridsflygplan JAS 39 Gripen, skolflygplan SK60 och transportflygplan TP 84 Herkules.

Annonsering till allmänheten inför övningen kommer att ske i lokaltidningar.

För att upprätthålla goda relationer till allmänheten och främst till närboende vid de

platser där vi utför bullerstörande verksamhet, avses att genomföra platsbesök på

någon eller några platser både före och under övningen.

Under övningen kommer frågor och eventuella klagomål att omhändertas av övningsledningen på telefonnummer 0920-23 44 44.

Torbjörn Eriksson

C LSS


Skriv ut: