Den livsviktiga signalen "Viktigt meddelande"

2013-03-01 10:01

 

Signalen "Viktigt meddelande" kan vara ett livsavgörande hjälpmedel när människor ska varnas och informeras vid allvarliga händelser.

 

Signalen kan till exempel utlösas vid bränder med stark rökutveckling, vid gasutsläpp, svåra oväder eller vid störningar i viktiga samhällsfunktioner. Signalen Viktigt meddelande testas fyra gånger om året via de utomhusaggregat som finns i de flesta städer och tätorter.

Klockan 1500 första helgfria måndagen i mars, juni, september och december testas signalen Viktigt meddelande, som består av 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders tystnad emellan under två minuter.

I kärnkraftverkens inre beredskapszon testas samma dagar klockan 1900 den speciella inomhusvarningen. De så kallade RDS-mottagarna runt Forsmark, Oskarshamn och Ringhals slår automatiskt på. Det gäller också de apparater, som boende runt Barsebäck valt att behålla även sedan verksamheten vid verket upphört.

Det är mycket viktigt att så många som möjligt känner till vad signalen Viktigt meddelande innebär och vad man ska göra när den ljuder.

Måndagen 4 mars är det dags att testa signalen Viktigt meddelande igen!

Med vänlig hälsning

Ingela Grundel
Utredare CBRN


Skriv ut: