Allan Widman (fp) försvarsberedningen, samlar intryck inför försvarsbeslutet

2013-03-12 10:05

 

Allan Widman (fp) ledamot i Försvarsutskottet träffade Arvidsjaurs tillväxtchef Ann-Kristin Vinka, i Luleå, på måndagseftermiddagen. På bilden syns även Jarmo Koski, stabschef vid I 19, Boden. Foto Kent Norberg.
"Jag hinner tyvärr inte till Arvidsjaur och Arméns Jägarbataljon i dag. Men jag besöker er gärna! sa Allan Widman (fp) försvarsutskottet, när han igår träffade Arvidsjaurs tillväxtchef Ann-Kristin Vinka, vid ett möte på F21 i Luleå. I mitten syns även stabschef Jarmo Koski, I 19, Boden. Foto Kent Norberg.

 

-Det är viktigt vilken miljö våra soldater utbildas i, alla bör ha vinterförmåga! För mig handlar det nämligen om att vi ska kunna försvara oss i alla klimatzoner", sa Allan Widman (fp) ledamot i Försvarsutskottet, vid sitt besök i Luleå på måndagen.  

 

Allan träffade representanter från Arvidsjaurs och Luleås kommuner, landstinget samt Norrbottens regemente I 19 Boden och Flygflottiljen 21. Detta för att diskutera försvarspolitiska frågor och samla intryck till försvarsberedningen.

Att ÖB:s uttalande om "enveckasförsvaret" givit krut åt den svenska försvarsdebatten, är ingen hemlighet. Något som Widman dessutom välkomnar:
-Jag vill lyfta problemen. Det är verkligen på tiden att vi slutar med hysch, hyschandet. Arbetet med "hur-ska-vi-göra-om-kriget-kommer" har legat nere allt för länge. Det har medfört att våra förmågor hamnat i läget "fritt fall...".

Tony Gustafsson, FMVE i Arvidsjaur, utbildar i vinterförmåga. Foto Kent Norberg.
Tony Gustafsson, FMVE i Arvidsjaur, utbildar i vinterförmåga. Foto Kent Norberg.

"Vinterförmåga till alla soldater". Det är en av de viktigare kunskaperna som Widman anser att våra soldater i bör ha, för att kunna försvara landets alla klimatzoner:
-Förmodligen har inriktningen med internationell förmåga haft en splittrande effekt i Försvarsmakten.

Övningar utomlands, som exempelvis "Cold respons" i Nordnorge, bör enligt Widman generera i motprestationer, med liknande övningar i norra Sverige:
-Men hur kritisk jag än är ibland mot hur medlen hanteras, anser jag att ändå att försvarsmaktsanslaget måste höjas!

Fritt luftrum över Arvidsjaurs kommun. Foto Kent Norberg.
Samverkansövning över Arvidsjaur med F21:s båda flygdivisioner, tillsammans med finska F18 Hornet-plan, hemmahörande i Rovaniemi.

Widman pekade vidare på vikten med en geografiskt spridd organisation med "viss överkapacitet". Men även vikten av stora övningsområden, såväl på marken som i luften samt en god folkförankring:
-Mina besök vid Sveriges olika förband skiljer sig åt. Det är sällan man som här i norr får känslan av ett otroligt gott samarbete mellan civilt och militärt. Något som jag tror kan få ett avgörande utslag när det kommer till kritan, att finnas kvar som förbandsort.
-Jag tror det kommer att bli mer påtagligt var det verkigen finns ett bra samarbete och vilka som hukar sig i den frågan, sa försvarspolitiker Allan Widman (fp).

Nästan alla Arvidsjaurbor gick man ur huse för att protestera mot nedläggningen av K4, vid försvarsbeslutet 2004. Mångatalade om vilken folkförankring som Jägarförbandet skapat i Arvidsjaur. Foto Kent Norberg.
Arvidsjaurborna gick man ur huse vid försvarsbeslutet 2004. Foto Kent Norberg.

Allan Widman sätter sig ner bland de andra ledamöterna i försvarsutkskottet. Året var 2004. Allan är en av få som fortfarande jobbar kvar med försvarspolitiska frågor i beredningen. Foto Kent Norberg.
Allan Widman sätter sig ner bland de andra ledamöterna i försvarsutkskottet. Året var 2004. Allan är en av få politiker som fortfarande jobbar kvar med försvarspolitiska frågor, i beredningen. Foto Kent Norberg.

Slutligen, hur långt har ni kommit med arbetet i försvarsberedningen?
-Arbetet sker i två faser. I den första ska vi bedöma omvärldsläget och samla intryck som nu. I fas två ska vi ge underlag till nästa försvarsbeslut. Det försvarspolitiska läget har lite olika nyanser. Men jag tror på en ökad uppslutning och det blir förmodligen någon form av kompromiss i slutänden.

 


Skriv ut: