Allmänheten varnas: FMV genomför provverksamhet!

2013-05-31 12:48


Karta

Se kartan i större format i pdf-fil


Provningsverksamhet Försvarets Materielverk (FMV) ordinarie provområde är ett permanent riskområde/militärt skyddsobjekt dit obehöriga aldrig äger tillträde.

FMV har även rätt att tillfälligt utöka sitt ordinarie provområde inom vissa ramar. Även det utökade området blir vid dessa tillfällen riskområde/militärt skyddsobjekt med samma tillträdesförbud som det ordinarie provområdet. En sådan utökning kommer nu att ske.

Under perioden 2013-06-17 kl 07:00 – 2013-06-20 kl 18:00 samt under tiden 2013-06-24 kl 07:00 – 2013-06-28 kl 18:00 kommer FMV att genomföra provverksamhet under maximalt 2 dagar. Under ovanstående tid äger obehöriga ej tillträde till området enligt karta nedan.

Se "Upplysningar" nedan.

Det tillfälligt utökade provområdet/militära skyddsobjektet (markerat med röd ram på kartan nedan) ansluter till FMV ordinarie provområde och sträcker sig i nordvästlig riktning och omfattar ett område mellan sjöarna Vuolvojaur, Arvasjaur, Bajeb Jervasjaur, Voulep Jervasjaur samt Karats.

Upplysningar

Så snart provningsverksamheten är genomförd kommer det tillfälligt utökade provområdet att upphöra varpå allmänheten återigen äger tillträde. På följande telefonnummer kommer information att finnas fr.o m. 2013-06-17 om tillträde är tillåtet eller ej:

070-206 0839

För eventuella övriga frågor hänvisas till telefonnummer:

070-316 8292

FMV ber om överseende med eventuella olägenheter detta kan medföra.

 


Skriv ut: