Hållbar utveckling förenar Arvidsjaur och Mwanga

2013-05-15 13:15

Afrikaprojekt.
Delegationen från Arvidsjaurs kommun, som träffade representanter för Mwanga och Hai distrikt, i Tanzania, Afrika. Från vänster syns bland annat kommunchef Johnny Högberg, Ulf Isaksson och Stina Johansson.

 

Export/import av kunskap mellan Mwanga och Hai distrikten i Tanzania och Arvidsjaurs kommun i Sverige:
-Vi har startat ett kommunalt partnerskap som leder till utveckling för båda parter, säger Stina Johansson, projektledare.

 

Under april månad har en delegation varit till Tanzania och arbetat med de partnerskapsprojekt som bedrivs mellan Mwanga och Hai distrikt samt Arvidsjaur.

En förstudie skulle genomföras i Hai distriktet angående framtida partnerskap och utbyten riktat mot utbildning och flygrelaterade samarbetsfrågor. Eftersom Arvidsjaurs kommun idagsläget bedriver ett flertal projekt i Mwanga distriktet, var arbetet intensivt.
Denna gång handlade det både om att starta upp nya projekt som beviljats av ICLD (Underorgan till SIDA) samt avsluta bioenergi- och styrgrupps- projekten som nu under tre år genomförts.

Projekten har varit och är helt statligt finansierade av ICLD underorgan till SIDA (de hanterar svenskt biståndsarbete) och tas därmed inte från Arvidsjaurs kommuns egna kommunala budget.

Vill du som medborgare läsa om hur vi genom kunskapsutbytet stöttat Mwanga med att framställa gräsbriketter, som skapat omfattande intresse i hela riket via tv,radio och nationell press, istället för att skövla skog så gå in på följande länk; ICDL:s hemsida.

Lärcentraprojektet vars huvudsyfte är att utbilda lärare och sjukvårdspersonal tuffar på och vi har nu utbildat ämneslärare i distriktet samt även inlett utbildning för sjuksköterskor. Det projektet avslutas den sista december 2013.

Personal från socialkontoret har på ett mycket kompetent sätt deltagit i arbetet genom kunskapsutbyte samt utbilda och utveckla befintlig sjukvårdspersonal i Mwanga. projektet har blivit ett föredöme i regionen i att arbeta med lokal kunskapsutveckling. De lokaler som tidigare kallats Learning Centre efter modellen lärcentra i Arvidsjaur. Det kommer nu att kallas Development Centre med en än bredare verksamhet.


"Keep Mwanga Clean", heter ett nytt spännande avfalls- och återvinningsprojekt. Närmast på bilden Jonas Lundgren, från återvinningscentralen i Arvidsjaur. Foto Stina Johansson.

Nytt spännande projekt är det avfalls och återvinningsprojekt som nyss blivit beviljat, som vi gett namnet "Keep Mwanga Clean". Personal från ÅVC deltog i kartläggning/utbildning samt översyn i samband med resan till Mwanga.

Här gäller det att börja från ruta ett med teoretiska och praktiska kunskapsutbyten. Kompetensen att genomföra detta projekt finns hos tekniska kontoret och ÅVC samt även i Mwanga vid en enhet som är under uppbyggnad. Syftet med hela projektet är att minska de globala följderna av felaktig avfallshantering samt skapa ett miljövänligt arbetsätt för en mer hållbar framtid.


Arvidsjaurs kommuns kommunalråd, Jerry Johansson överlämnar ett standar till Kilimanjaro International Airports chef samt Hai distrikts kommunchef Oscar Humbe (röd tröja).
På bildens syns även Stina Johansson, projektledare och Mats Agelund, representant för Arvidsjaurs flygplats.

Nytt distrikt - ett framtida nytt partnerskap med Hai distrikt har inletts i en mycket expansiv del av Tanzania. Bland annat ligger regionens största flygplats där, Kilimanjaro International Airport, med stort behov av utbildning inom flygrelaterad verksamhet samt ledning och organisation. Men även utbildning av lärare och sjukvård.
Positivt och oerhört spännande distrikt med kompatibla förutsättningar att bygga vidare på, med tanke på den verksamhet och kunnande vi i Arvidsjaur har vad gäller flyg och utbildning!

Nu står vi i startgroparna för att ta emot två tanzanianska delegationer, den ena i slutet av maj samt den andra i juni! Jag avsluta med att hälsa dem alla välkomna hit till oss i Arvidsjaur - Kariboni to Arvidsjaurs municipality!

Stina Johansson

 


Skriv ut: