Kristina tillförordnad kommunchef när Johnny slutar...

2013-06-26 13:08

 

Kommunstyrelsen § 140 Dnr 00174/2013 023:

Johnny Högberg slutar sin tjänst som kommunchef i Arvidsjaur.Kulturchef Kristina Grubbström, har av ks utsetts till tillförordnad kommunchef under rekryteringen av ny kommunchef efter avgående Johnny Högberg. Foto Kent Norberg.Tillförordnad kommunchef Kommunchef Johnny Högberg slutar under juli månad sin anställning hos kommunen för ny anställning hos annan arbetsgivare.

 

 

Arbetet med att rekrytera ny kommunchef pågår. Eftersom ny kommunchef inte hinner rekryteras innan Johnny Högberg slutar måste tillförordnad kommunchef utses.

Kommunstyrelsen har beslutat att utse kulturchef Kristina Grubbström som tillförordnad kommunchef från och med 8 juli tills dess att ny kommunchef utsetts.


Skriv ut: