Pressmeddelande från Arvidsjaurs kommun angående flygskolan

2013-06-14 14:48

 


Besked om resultatet av ansökningsomgång 2013 för utbildning till Trafikflygare inom yrkeshögskolan, visar att
Lunds universitet Trafikhögskolan (TFHS) får driva den statligt finansierade trafikflygarutbildningen inom yrkeshögskolan med start i april 2014. Den nya trafikflygarutbildningen omfattar 500 yrkeshögskolepoäng, vilket motsvarar 2,5 års studier.


Besked om utfall av ansökningsomgång Trafikflygare:
I motiveringen står bl.a. "Myndigheten för yrkeshögskolan avslår ansökan från BF Scandinavian Aviation Academy AB då de bedömer att den utbildning som beviljats i ansökningsomgången har en från en samhällssynpunkt lämpligare regional placering. Förutsättningarna uppfylls därför inte i lika hög grad som för den beviljade utbildningen".

Jerry Johansson, kommunalråd i Arvidsjaurs kommun:
–I och med att TFHS ansökan, för denna direktriktade utbildning, är villkora och därmed måste kompletteras med fler flygbolag innan årsslutet, verkar inte beslutet vara riktigt klart. Därutöver finns det fler punkter, där Myndigheten för yrkeshögskolan kräver svar från TFHS.

Frånvaron av ett fullständigt beslut ställer Arvidsjaurs kommun inför ett svårt dilemma:
-Vad händer om TFHS inte klarar av att uppfylla dessa krav? Vi kommer därför att kontakta YH-myndigheten för att få klarhet ifall ett sådant scenario uppstår.

Arvidsjaurs kommuns planer är att fortsätta jobba med flygrelaterade utbildningar. Fokus ligger då på iordningställande av ansökan för helikopterpilotutbildning.

 


Skriv ut: