Arvidsjaursprojekt - goda exempel!

2013-06-03 10:34

Stina johansson, projektledare. Foto Kent Norberg.
Projektledaren Stina Johansson gläds över att Arvidsjaurs kommuns samarbetsprojekt med Tanzania lyfts fram som "praktexempel". Foto Kent Norberg.

 

Arvidsjaurs kommuns samarbete med Tanzania har lyfts fram av ICLD (Internationellt centrum för lokal demokrati) som "utmärkande exempel" på bra kommunalt partnerskap:
-Det känns roligt och som en bekräftelse på att vi är på rätt väg i arbetet, säger projektledaren Stina Johansson.

 

 

I Sverige finns 70 kommunala partnerskap. Av dessa har ICLD valt ut totalt nio goda exempel, för att sin tidning berätta om hur de kan utveckla den lokala demokratin och stärka kommuners verksamhet ute i världen, och i Sverige.

"Bioenergiprojektet" med Mwanga är ett sådant praktexempel... Skogsavverkningen i distriktet ledde nämligen tidigare till översvämmade åkrar och uteblivna skördar. Men i samarbete med Arvidsjaurs kommuns politiker och tjänstemän och fram för allt; Bosse Lundmark, GME, har man hittat en ny bränslekälla - från en tidigare outnyttjad lokal växt.

Bo LundmarkEfter initial hjälp tillverkar i dag lokala entreprenörer i Mwanga växtbriketter till bränsle, för framförallt matlagning. Bo Lundmark, från GME (Glommersträsk Miljöenergi) går numer under namnet "Mr Energy", i Mwanga.
Foto Andereas Sidkvist.

Färdig växtbrikett i Mwanga.
Färdig brikett från lokal, tidigare outnyttjad, växt. Foto Andereas Sidkvist.


Även "Lärcentraprojektet", om utbildning på distans, lyfts fram som särskilt framgångsrikt. Projektet har jobbat med att organisera utbildning i glesbygd - en utmaning som båda parter har gemensamt.
Utbildningsprojektet är förankrat med utbildningsdepartementet i Tanzania, Kilimanjaroregionen, Mwanga distrikt samt universiteten i Dar es Salaam och Dodoma.  


-Att få visa upp vilka kompetenser vi har hos våra politiker, tjänsteman och lokala företag, ger bra marknadsföring för Arvidsjaurs kommun, säger Stina.  


Skriv ut: