Ökad turismomsättning i Arvidsjaur!

2013-06-05 11:05


Frukostmöte med olika turismentreprenörer i Arvidsjaur. Mobilfoto Kent Norberg.
Frukostmöte med besöksnäringen i Arvidsjaur. Mobilfoto Kent Norberg.

 

Vid onsdagens frukostmöte mellan ortens 

turismentreprenörer inom besöksnäringen redovisades positiva omsättningssiffror för 2012:
-Jämfört med året innan har omsättningen ökat med 17 miljoner kronor (10 %), upp till totalt 182 miljoner kronor. En bra ökning! konstaterade Peter Manner, Arvidsjaurs turistbyrå.

 

Framför allt handlar det om ökning inom biltest. 

Åsa LundgrenSammanfattningsvis berättade de flesta entreprenörerna om en fortsatt positiv trend, med en "rätt bra vinter 2013". Däremot noterades en dipp under våren:
-Jag tycker att vintern varit intensiv men för kort! sa Åsa Lundgren (lilla bilden t.v), som driver en souvenirbutik.
_______________

Flera företag har upplevt kringeffekter av Iglootel Lapland. Däribland "Nymånen", i Auktsjaur, som tagit emot fler bokningar på hundspann än förra vintern.
_______________ 

Kirsten StellingKirsten Stelling berättade att hennes magasin: SommerKurier" och WinterKurier", som utkommer två gånger per år: 
-Produkten har tagits emot väl. 10 000 exemplar av SommerKurier försvann snabbt, något som känns väldigt roligt!

Planer finns från de lokala entreprenörerna på att annonsera prissatta besökspaket i magasinen, vilka översätts på både svenska och tyska.
_______________

Inför stundande sommarperiod pågår planering med prissättning och dyligt. Fortfarande kvarstår problem med hur de olika företagen i branschen på bästa sätt ska sälja sina produkter till, inkommande turister. Dessutom är sommaren en period då det gäller att försöka få turisterna att stanna mer än en natt:
"Helt klart en utmaning att arbeta med. Liksom att hitta nya intressanta besöksmål" konstaterade mötet som i sammanhanget även berörde möjliga samverkansmöjligheter med Arjeplog.
_______________

susanne StenbergSusanne Stenberg berättade om Same-SM som arrangeras i Arvidsjaur 8-11 augusti:
-Det väntas omkring 500 starter och minst lika många anhöriga som kommer hit. Helt klart en stor tävling som innebär behov av boende och lokaler.

Susanne berättade vidare att attraktionen "Nils Holgerssons värld" i Vimmerby, visat intresse för att få göra en minikopia av Lappstaden. I samband med den nyheten framkom önskningar att Sameföreningen lättar på kraven om minst fyra personer för att genomföra en guidad tur:
"Det här måste lösas snabbt så att vi med säkerhet vet att det blir en guidad tur, och kan skicka våra gäster till Lappstaden" sa mötet.
______________

Att bygga en "app" för att på ett modernt sätt kunna sälja fiskekort, skoterledkort med mera diskuterades:
-Vi bör träffa Arvidsjaurs snöskoterförening och prata med dem ifall vi kunde skylta upp om försäljing av "parkeringskort eller ledkort". De lägger ner så mycket ideellt arbete... På andra håll kan man ta in en slant av turisterna som nyttjar skoterlederna. Ett medlemskap kostar ju dessutom endast 150 kronor, sa Elin Söder, Laponia.
______________

LEif Carlsson m fam på SilverCross 45.Kommunen fick kritik för "skräpiga grönområden":
-Om kommunen inte vill sälja skogsområden för att de vill behålla dem som grönområden, då bör de i alla fall se till att de inte blir soptippar, ansåg Leif Carlsson och fick medhåll av övriga mötesdeltagare.

Tora Landgren, planingenjör på tekniska avdelningen, deltog på mötet:
-Självklart skulle vi ju helst se att folk inte skräpade ner... Men vi är medvetna om detta, tar till oss budskapet och gör vad vi kan för att rätta till.
______________

Bibbi GoodBibbi Good, presenterade sig som kommunens nyanställda inflyttnings- och integrationssamordnare:
-Turism hänger mycket samman med mitt uppdrag att locka hit folk. Helst då för att bosätta sig här. För att man ska vilja slå ner sina bopålar är samhällets attraktivitet av stor vikt. Därför har jag nyligen rest runt på Irland, via projektmedel utifrån, och tittat på olika attraktiva platser och hur de byggt sitt varumärke.  
-Bland annat besöktes en stad som startat en tävling bland medborgarna om att bli den "renaste staden" i deras land... Kanske något att ta efter?
En av Bibbis huvuduppgifter handlar om nya soldatsystemet, och att lyckat med att få dem att vilja bosätta sig i Arvidsjaur. Jägarbataljonens närvaro har stor betydele för utvecklingen av Arvidsjaurs kommun.
______________

Ann-Kristina Vinka, tillväxtchefTillväxtchef Ann-Kristin Vinka berättade att ett nytt tillväxtprogram är under omformning.
-Det bygger till stor del på näringslivets medverkan.

Mötet fick också veta att trendspanarföretaget Kairos Future är inkopplad för att utröna hur man kan gå vidare med Polcirkelprojektet.
______________

Anna-Karin Hogeland.Anna-Karin Hogeland är nyanställd som landsbygdsutvecklare:
-Jag ingår i ett länsstyrelseprojekt som sträcker sig till 31 december 2014. För närvarande jobbar jag med Abborrträsk, Moskosel och Glommersträsk, för att lyfta fram goda idéer. Mycket som kommer fram är kopplat till näringen.

Anna-Karin kommer under hösten även att åka ut till flera andra byar och informera om hur de på bästa sätt skapar och fyller i en projektansökan. Till exempelvis Leader Lappland.
_______________

Nästa frukostmöte blir så snart som 11 juni klockan 18.00. På dagordningen då finns bland annat: Lappstaden och paketresor.

  


Skriv ut: