Flest nya turistföretag i Norrbotten enligt turistnäringens företagarindex

2013-07-03 11:22


Nymånen är ett av turistföretagen i Arvidsjaurs kommun. Foto Kent Norberg.
Birgitta Sandins företag "Nymånen", i Auktsjaur, är ett av turistföretagen i Arvidsjaurs kommun. Foto Kent Norberg

Pressmedelande från Swedish Lapland:

Det bildades drygt 1 200 nya turistföretag i Sverige under 2012, vilket innebär en minskning med sex procent i jämförelse med fjolåret. Norrbotten går åt motsatt håll: här har antalet nya turistföretag ökat med hela 33 procent under 2012 jämfört med 2011 vilket är det klart bästa resultatet i hela landet, visar turistnäringens årliga företagarindex som presenteras i Almedalen idag.

 

I Norrbotten startades det 52 nya turistföretag under 2012 vilket motsvarar en ökning med 33 procent. Vad gäller nyföretagandet i relation till antal invånare hamnar regionen 57 procent över index* och är därmed en av de regioner i Sverige där nyföretagandet är starkast. Nyföretagandet i Norrbotten har utvecklats starkare än index över de senaste tre åren.

Under 2012 registrerades totalt 71 000 nya företag i Sverige, varav 1 200 är turistföretag. För närvarande finns det närmare 16 500 turistföretag i Sverige och antalet turistföretag har ökat med en procent under 2012.

Optimismen bland turistföretagare i regionen
Turistnäringens Företagarindex visar också att den optimistiska synen på framtiden bland företagarna inom turistnäringen är fortsatt hög, och optimismen är som starkast i Norrbotten och Västerbotten. I år anger 63 procent av turistföretagare i dessa regioner att de ser positivt på den ekonomiska utvecklingen för det egna företaget, jämfört med 61 procent i fjolårets undersökning. Optimismen är störst hos turistföretagare i Norra Sverige och lägst i Södra Sverige.

-Optimismen är troligtvis ett resultat av den allmänna högkonjunkturen i Norrbotten. Vi verkar i en nätverksekonomi där olika näringar växeldrar och besöksnäringen växer tillsammans med övrigt näringsliv, säger Annika Fredriksson, vd på Swedish Lapland Tourism.

Hinder för fortsatt tillväxt
Det tredje största hindret för fortsatt tillväxt anges av turistföretagarna som dålig infrastruktur. Swedish Lapland Tourism som arbetar med utvecklingen av besöksnäringen i Sveriges nordligaste destination har detta som en prioriterad fråga.

Arvidsjaurs flygplats

­-Det finns ett stort internationellt intresse för vårt utbud i regionen, men det är stenhård konkurrens och bra kommunikationer är avgörande för att vi ska kunna fortsätta locka fler besökare hit. Tillsammans med medlemsdestinationer och enskilda entreprenörer arbetar vi i olika konstellationer för att öka tillgängligheten. En fortsättning på direktflyget till Kiruna från Köpenhamn är ett resultat av detta arbete, precis som charterflygen från Japan samt flyglinjer från flera orter i Tyskland till Arvidsjaur, berättar Annika Fredriksson.

Air Berlin.. Foto Kent Norberg.
Arvidsjaurs flytplats. Foto Kent Norberg.

­-Vi samverkar också med Swedavia, privata kommunala flygplatser, Trafikverket samt med det lokala näringslivet på bred front för att förbättra och utveckla infrastrukturen och därmed också tillgängligheten för våra besökare.

Turistföretagen i regionen nyanställer
21 procent av företagarna i regionen planerar för att öka antalet anställda de kommande 12 månaderna. Det är något högre än genomsnittet för Sverige (19 procent) och återigen något högre än i fjolårets undersökning där samma fråga gav en andel om 19 procent av företagen. Den fortsatt optimistiska synen på den ekonomiska utvecklingen visas tydligt i och med den ökade viljan att anställa mer personal.

­-Diskussioner kring ungdomsarbetslöshet är en brännande fråga i hela EU i nuläget och ungdomar är en grupp som ofta får sina första jobb inom just besöksnäringen. Därför är det oerhört viktigt att beslutsfattare fortsätter att sända tydliga och positiva signaler till våra turistföretagare så att de vågar fortsätta satsa och bidra med fler nya arbetstillfällen, avslutar Annika.


Skriv ut: