Din kommun tar över hemsjukvården!

2013-01-31 09:52

 

Socialnämndens ordförander Ylva Stråhle Andersson klippte symboliskt ett band, för att markera första dagen som kommunen har hand om hemsjukvården. Foto Kent Norberg.
Socialnämndens ordförande Ylva Stråhle Andersson klippte symboliskt ett band, för att markera första dagen kommunen har hand om hemsjukvården. Foto Kent Norberg.

 

1 februari 2013 tar kommunerna i Norrbotten över ansvaret för hälso- och sjukvården i hemmen, från landstinget. Vem gör vad efter förändringen?

 

Kommunerna har ansvaret för alla hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmen som utförs av sjuksköterska, distriktssköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.

Det gäller:
Personer som är 18 år och äldre hela dygnet, årets alla dagar (gäller palliativa patienter) både planerade och oplanerade besök i hemmet. Inklusive rehabilitering och habiliteringförskrivning av hjälpmedelanpassning av boendemiljö och intyg om bostadsanpassning

Landstinget ansvarar som tidigare för läkarinsatser och övriga insatser av specialistfunktioner. Hälsocentraler och jourcentraler har öppet som vanligt och tar emot patienter för besök och behandling. De som är i behov av hälso- och sjukvård ska i första hand vända sig till länets hälsocentraler. När man inte på egen hand eller med stöd kan ta sig till hälsocentralen kan man få hjälp i hemmet.

Vad betyder det för dig?
Kontakterna med din läkare fortsätter som tidigare. Uppgifter som idag utförs i hemmet av distriktssköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast från landstinget utförs i fortsättningen av kommunens hemsjukvård. Där arbetar legitimerade sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Trygg och säker vård
Hälso- och sjukvården i hemmen ska vara trygg och säker, dygnet runt. Vården ska utgå från den enskildes behov och livskvalitet. Den enskilde ska ha stort inflytande, kunna påverka och ha möjlighet att ta eget ansvar. Insatserna ska stödja patientens/ brukarens självständighet.

För mer information, kontakta oss:
Socialchef Ann-Sofi Levander tel 0960-157 18, MAS/biträdande socialchef Pernilla Berggren 0960-158 68, enhetschef hälso och sjukvård Viktoria Norberg 0960-155 79

Vårdcentralen i Arvidsjaur , Anna Kaltenegger 0960-575 30 eller Margareta Lestander 0960-575 11

Läs mer på www.nllplus.se/hemsjukvard


Skriv ut: