"Kullenområdet" till salu!

2013-02-25 13:00

 

Huset "Kullen
Kvartert Skogen är nu till salu. Fastigheten består av tre hus med kringliggande byggnader. Längst till höger i bilden bilden skymtar ett av husen: "Kullen". I mitten tillhörande bagarstuga. Foto Kent Norberg. 

 

Arvidsjaurs kommun säljer genom anbud kvarteret Skogen med byggnader belägna i Arvidsjaurs kommun.

 

Fastigheten är en planerad avstyckning från Arvidsjaur 6:2 på cirka 45 000 kvadratmeter och ligger i ett naturskönt skogsområde, med direkt närhet till centrum. Adress är: Domängatan 9 A-C.

På fastigheten finns det tre jägmästarbostäder som byggdes år 1890-1922 samt fyra uthus och en bagarstuga byggda vid samma tidpunkt. Ett garage med jordfylld baksida har tillkommit senare.

En allé av lärkträd leder fram till kvarteret Skogen. Huset som kallas Kullen skymtar vid vägens slut. Foto Kent Norberg.
En allé av lärkträd, ner från Storgatan, leder fram till det natursköna kvarteret Skogen. Till vänster ligger Brittgården, till höger Malmesgården och rakt fram Kullen-huset. Foto Kent Norberg.

Kommunen håller på att ta fram en ny detaljplan. Förslaget innebär att området ändras från allmänt ändamål till centrumändamål och bostäder. Med centrumändamål avses exempelvis kontor, butiker, restauranger och hotell.

Läs mer om fastigheten (länk)

Brittgården. Sommar. Foto Kent Norberg.
Kvarteret Skogen. På bilden syns fastigheten Brittgården.Malmesgården. Foto Kent Norberg.
Kvarteret Skogen. På bilden syns fastigheten Malmesgården.


 

Vill du köpa?

Skicka in ett anbud. Ange också i anbudet vad du har för planer med köpet samt en affärsplan.

Anbud märks med "Kv. Skogen" och ställs till:
Arvidsjaurs kommun
Inköp
933 81 Arvidsjaur

Anbud ska vara oss tillhanda senast 2013-03-24.
Fri prövningsrätt kommer att tillämpas.

Kontakt

Kontakta oss för att boka visning eller ytterligare information:

Sara Persson, 0960-155 78

epost: sara.persson@arvidsjaur.se

 


Skriv ut: